Vlaanderen heeft haar subdoelstellingen voor zonne- en windenergie in 2017 overschreden. Zo realiseerde Vlaanderen vorig jaar 204 MW aan windenergie en (volgens voorlopige cijfers) 177 MW aan zonne-energie, terwijl voor beiden 150 MW was vooropgesteld. Dat heeft Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) woensdag in het Vlaams Parlement geantwoord op een vraag van N-VA-parlementslid Andries Gryffroy. 

Met die cijfers in de hand kan Tommelein zijn criticasters de mond snoeren. "Er zijn er die pessimistisch waren en die mij te optimistisch noemden. Maar alle negativisme en defaitisme ten spijt hebben we in 2017 de subdoelstellingen overschreden", aldus Tommelein.

Net als in 2016 zijn ook in 2017 de Vlaamse subdoelstellingen voor zonne- en windenergieoverschreden. "Voor windenergie was de tussentijdse doelstelling in 2017 150 MW. We hebben 204 MW gehaald. Voor zonne-energie zitten we volgens de voorlopige cijfers aan 177 MWe terwijl er in de plannen 150 MWe was voorzien. Gezien de aanmeldingen nog enkele weken kunnen binnenlopen voor installaties geplaatst in 2017 zal dit cijfer nog verhogen." 

Tommelein is ook van plan die lijn door te trekken en is daarom "optimistisch voor het behalen van de doelstellingen tegen 2020". 

De Open Vld-minister bedankte iedereen, gaande van de burgers en de bedrijven tot de parlementsleden, voor hun inspanningen en steun aan de wind- en zonplannen. "Deze cijfers tonen aan dat als we ons samen inzetten voor hernieuwbare energie dat de resultaten volgen", besloot Tommelein.