De Vlaamse regering acht de havengebieden cruciaal in de verwezenlijking van haar windenergieambities. De Haven van Antwerpen denkt een belangrijke bijdrage aan de Vlaamse ambities te kunnen leveren, doch kan dit niet zonder de actieve medewerking van haar havengebruikers. Het zijn immers onze havenbedrijven die de bereidheid moeten tonen om, gedreven vanuit een gedeeld streven naar duurzaamheid, ruimte te creƫren voor de inplanting van de turbines, operaties aan te passen waar nodig en actief mee te werken aan de lokale verweving van productie en verbruik. De omvang van het project toont aan dat de gedrevenheid van onze bedrijven om aan de verduurzaming van onze haven bij te dragen, enorm is. Wind aan de Stroom en haar aandeelhouders danken onze havengebruikers voor hun continue steun.