NV Wind aan de Stroom (NV W@S) is exclusief projectontwikkelaar voor windenergie op de Linkerscheldeoever van het Antwerpse havengebied op gronden in eigendom van het Havenbedrijf Antwerpen of de Maatschappij Linkerscheldeoever. De windontwikkeling in dit gebied dient gefaseerd te geschieden, afgestemd op andere belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied (GRUP, aanleg natuurcompensatiegebieden, havenontwikkeling). Op dit moment hanteert NV W@S een tijdsvenster tot 2025 voor ontwikkeling van het volledige potentieel aan windenergie op de Linkerscheldeoever.

Voor ontwikkeling van het verdere potentieel heeft NV Wind aan de Stroom in juli 2017 een planMER-procedure opgestart. Dit planMER zal de diverse randvoorwaarden waarbij verdere windontwikkeling mogelijk is of wordt, beschrijven en verduidelijken. De afronding van dit planMER is voorzien tegen de zomer van 2018. Op basis van een goedgekeurd planMER zal NV Wind aan de Stroom vervolgens verdere vergunningsaanvragen initiƫren.

Voor meer info over de procedure en de stand van zaken van het lopende planMER kan U steeds contact opnemen met dhr. Geert Schrooten, verantwoordelijke voor de vergunningsprocessen van NV Wind aan de Stroom (0492/91.33.50).

Studiegebied Linkeroever