NV Wind aan de Stroom (NV W@S) is exclusief projectontwikkelaar voor windenergie op de Linkerscheldeoever van het Antwerpse havengebied op gronden in eigendom van het Havenbedrijf Antwerpen of de Maatschappij Linkerscheldeoever. De windontwikkeling in dit gebied dient gefaseerd te geschieden, afgestemd op andere belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen in dit gebied (GRUP, aanleg natuurcompensatiegebieden, havenontwikkeling). Op dit moment hanteert NV W@S een tijdsvenster tot 2025 voor ontwikkeling van het volledige potentieel aan windenergie op de Linkerscheldeoever.

Voor ontwikkeling van het verdere potentieel had NV Wind aan de Stroom in juli 2017 een plan-MER-procedure opgestart. Dit plan-MER beschrijft en verduidelijkt de diverse randvoorwaarden waarbij verdere windontwikkeling mogelijk is of wordt. Het plan-MER werd afgerond in het voorjaar van 2019 en op basis hiervan werden diverse nieuwe vergunningsaanvragen opgemaakt en ingediend.

Studiegebied Linkeroever