Een grootschalige windontwikkeling realiseren op de Linkerscheldeoever doe je niet zomaar. Het gebied kent de grootste concentratie aan maritieme en industriƫle bedrijven van Vlaanderen en is ook nog eens een speciale beschermingszone voor natuur. Je doet het dus heel planmatig en in nauw overleg met alle stakeholders. Om doorheen dit langlopende proces tot een werkbaar resultaat te komen, is een sterk engagement nodig van deze stakeholders en de bereidheid om letterlijk en figuurlijk ruimte te creƫren voor deze nieuwe gebiedsdoelstelling. Het gaat om infrastructuurbeheerders, vergunningverleners, adviesverlenende instanties en belangenverenigingen. Verder zijn er partijen waar Wind aan de Stroom mee samenwerkt om het windpark op de Linkerscheldoever te realiseren en enkele algemene windorganisaties uit binnen- en buitenland. Wind aan de Stroom en haar aandeelhouders danken alle partijen die het mogelijk hebben gemaakt om tot een draagvlak voor een grootschalige windontwikkeling te komen.