Op de terreinen van papierfabriek Stora Enso in de Gentse haven is gisteren gestart met de bouw van drie windturbines. Die moeten het productieproces nog groener maken. Kostprijs van de molens: 15 miljoen euro. Ook Wind aan de Stroom bouwt dit jaar een turbine op een terrein van Stora Enso (Lumipaper) in de Waaslandhaven.

Het was Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) die als eerste een spade in de grond stak voor de bouw van drie windturbines. Stora Enso ligt haar na aan het hart: “Niet alleen omdat ik in de buurt opgroeide, maar ook omdat mijn grootvader één van de eerste werknemers was die hier in 1932 aan de slag ging.” 

De turbines worden gebouwd en gefinancierd door Wind4Flanders, een publiek-private samenwerking waar onder anderen Engie Electrabel inzit. Jaarlijks produceren de windmolens 21 GWh, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van 6.000 gezinnen. Alle groene stroom wordt gekocht door Stora Enso, dat daarmee zijn C0 2-uitstoot met 9.600 ton ziet dalen. “Zo maken we onze papier­productie nog duurzamer”, zegt het bedrijf.

Stora Enso levert al heel wat inspanningen om groen te zijn. Jaarlijks maakt het bedrijf 540.000 ton gerecycleerd kranten- en magazinepapier van papierafval. De fabriek heeft ook twee energiecentrales met bio-warmtekrachtkoppeling die voorzien in alle processtroom en meer dan 70 procent van de elektriciteits­behoefte. En sinds 2016 loopt er een warmtenet onder het kanaal tussen Stora Enso en Volvo Car Gent.

Net als bij andere windmolenprojecten van Wind­4Flanders konden buurtbewoners investeren in het project. Vijfenvijftig omwonenden deden dat, voor een totaalbedrag van 127.250 euro. “Ze hebben een gemiddeld rendement van 4,5 procent. Dat is meer dan een spaarboekje”, zegt Engie-woordvoerster Anne-Sophie Hugé. “Het is een eerlijk mechanisme. Zo hebben buurtbewoners niet alleen de vi­sue­le lasten, maar ook de financiële lusten.”

De drie windturbines moeten eind dit jaar klaar zijn. Daarnaast zal ook Wind aan de Stroom een windturbine bouwen op het terrein van Stora Enso (Lumipaper) op de Linkerscheldeoever van de Haven van Antwerpen. Ook deze turbine wordt eind dit jaar operationeel verwacht.