Wind aan de Stroom (W@S) is exclusief projectontwikkelaar voor windenergie op de linkerscheldeoever van het Antwerpse havengebied, op gronden in eigendom van het Havenbedrijf Antwerpen (HA) en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Naast HA en MLSO is ook Groene Energie Haven Antwerpen (GEHA) als partner en expert aan boord. Deze bestaat op zijn beurt uit de private energiebedrijven Aspiravi en Vleemo, en het Polders Investeringsfonds.

Mede dankzij deze structuur beschikt Wind aan de Stroom over een schat aan ervaring en knowhow op het vlak van financiering, ontwikkeling, bouw én exploitatie van windturbineparken in havengebied. Deze projecten zijn door de nabijheid van Sevesobedrijven, hoogspanningsleidingen, CTR-zones, pijpleidingen, goederenspoorinfrastructuur en specifieke natuurgebieden bijzonder complex. Dankzij de verschillende onderzoeken en projecten die W@S uitvoerde en ook in de toekomst nog zal uitvoeren, is het bedrijf een baanbreker en een referentie op het vlak van windenergie in havengebied.