Wind aan de Stroom (W@S) is exclusief projectontwikkelaar voor windenergie op de linkerscheldeoever van het Antwerpse havengebied, op gronden in eigendom van het Havenbedrijf Antwerpen (HA) en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Naast HA en MLSO is ook Groene Energie Haven Antwerpen (GEHA) als partner en expert aan boord. Deze bestaat op zijn beurt uit de private energiebedrijven Aspiravi en Vleemo, en het Polders Investeringsfonds.

Mede dankzij deze structuur beschikt Wind aan de Stroom over een schat aan ervaring en knowhow op het vlak van financiering, ontwikkeling, bouw én exploitatie van windturbineparken in havengebied. Deze projecten zijn door de nabijheid van Sevesobedrijven, hoogspanningsleidingen, CTR-zones, pijpleidingen, goederenspoorinfrastructuur en specifieke natuurgebieden bijzonder complex. Dankzij de verschillende onderzoeken en projecten die W@S uitvoerde en ook in de toekomst nog zal uitvoeren, is het bedrijf een baanbreker en een referentie op het vlak van windenergie in havengebied.

Missie & visie

Wind aan de Stroom is verantwoordelijk voor de planning, ontwikkeling, bouw en exploitatie van windturbines in de Waaslandhaven op de linkerScheldeoever. Wind aan de stroom is hierdoor een cruciale speler in het verwezenlijken van de noodzakelijke energietransitie in het Antwerpse havengebied en legt zo mee de fundamenten waarop de haven van morgen gebouwd wordt.

Als publiek-privaat samenwerkingsverband, is Wind aan de Stroom gericht op het creëren van duurzaam toegevoegde waarde in nauw overleg met alle stakeholders op het havenplatform.