Windenergie in Vlaanderen

Windenergie is een duurzame energiebron omdat de energiebron, namelijk de wind, onuitputtelijk is. Daarenboven is het omzetten van wind naar elektriciteit CO2-vrij. Windenergie vormt een belangrijk aandeel van de hernieuwbare energiebronnen in Vlaanderen en is onmisbaar voor het behalen van de Kyoto-doelstellingen. Eind 2019 stonden er 543 windturbines in Vlaanderen. Samen hebben zij een geïnstalleerd vermogen van 1278 MW, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 803.314 gezinnen.

Inplanting

In Vlaanderen wordt veel aandacht besteed aan de inplanting van de windturbines. Er wordt getracht om de windturbines te plaatsen nabij andere infrastructuur zoals havengebieden, autosnelwegen, spoorwegen of kanalen. Daarbij wordt ook gelet op de mogelijke hinder voor omwonenden. Om de natuur zoveel mogelijk te ontzien wordt ook de vogelatlas geraadpleegd.

Toekomst

De sector stelt zichzelf tegen 2020 de volgende doelstellingen: 1.500 MW in Vlaanderen en 2.800 MW in de Noordzee. In Vlaanderen zou dat betekenen dat er ongeveer zeshonderd turbines nodig zijn, wat neerkomt op gemiddeld twee per gemeente. Ook internationaal zal windenergie in de toekomst een belangrijke rol spelen in onze elektriciteitsvoorziening. Tot nu toe was er in de EU gemiddeld een jaarlijkse toename van windenergie van meer dan twintig procent. De Europese Windenergie Associatie berekende dat het in 2030 mogelijk is om zowat 23% van onze elektriciteit uit windenergie te halen. (BRON: VWEA)