Projectontwikkelaar Wind aan de Stroom bouwt eind dit jaar vier windturbines op linkeroever. De vergunningen voor nog eens vier extra turbines zijn aangevraagd.

Wind aan de Stroom bouwt zijn netwerk uit. De Antwerp Euroterminal (AET) op de linkerscheldeoever krijgt er twee gloednieuwe windturbines bij. De derde turbine zal worden gebouwd aan de site van Transport Roosens, ten noorden van de Kallosluis. De vierde windmolen krijgt een plaats op de Euroports Terminal, ten noorden van de Hazopweg.

De windturbines zullen een ‘tiphoogte’ hebben van 200 meter en een vermogen tussen 3 en 4 megawatt. Hiermee steken ze zo'n twintig meter hoger uit dan hun voorgangers. 

Wind aan de Stroom is exclusief projectontwikkelaar voor windenergie in het havengebied op de linkerscheldeoever. Het bedrijf werkt hiervoor samen met het Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Momenteel heeft Wind aan de Stroom 21 operationele turbines in het havengebied die stroom leveren voor het equivalent van 44.000 gezinnen.

Groene waterstof

De meeste turbines worden nog aangesloten aan het distributienet, maar er is ook groeiende interesse vanuit de bedrijvensector. “Tegenwoordig maken bedrijven steeds meer de omschakeling naar groene stroom”, zegt CEO Giovanni Vercammen van Wind aan de Stroom. “Vroeger moesten we als een messias pleiten voor windenergie. Vandaag worden we geregeld door klanten zelf benaderd om windturbines te plaatsen. Ze willen inzetten op groene stroom voor hun bedrijfsvoering en dankzij decentrale productie de kosten drukken. Sommigen denken er ook aan om met groene waterstof hun vloot van vrachtwagens te verduurzamen. Met zonnepanelen alleen kom je niet toe.”

Wind aan de Stroom mikt op een totaal van 50 turbines tegen 2025. “Het is niet onrealistisch dat we die doelstelling zullen halen”, zegt Vercammen. Ondanks de stijgende populariteit zijn er toch perikels. “Deze projecten zijn door de nabijheid van onder andere hoogspanningsleidingen, radarinstallaties, pijpleidingen, Sevesobedrijven (bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren of verwerken, red.) en de aanwezige fauna heel complex. Veel zal beslist worden door de vergunningen en het steunbeleid in Vlaanderen.”

Fauna in de industrie

Zo is er een windturbine op de Antwerp Euroterminal geweigerd door de vliegbewegingen van de grutto in het natuurgebied aan de overkant. De grutto is een bedreigde weidevogel en de nationale vogel van onze noorderburen. “Linkeroever is een vogelrichtlijngebied. We houden dit jaar dan ook een monitoringcampagne om het vlieggedrag van diverse vogelsoorten te bestuderen. Navenant de resultaten dienen we volgend jaar nieuwe aanvragen in.”

De fundering van de vier vergunde windturbines zal worden gebouwd eind 2020. De bouw en opstart wordt verwacht vanaf eind maart volgend jaar.

Momenteel zijn er nog drie omgevingsaanvragen lopende voor vier turbines: 1 extra turbine op AET, 1 op de Euroports Terminal en 2 turbines op het Logistiek Park Waasland-west (LPW-west). Op LPW is het alvast de bedoeling om stroom te leveren aan bouwbedrijf Aertssen Group, dat overweegt om groene waterstof te gebruiken.  

Julie Desmet, Flows

Wind aan de Stroom en partner Vleemo steunen, samen met Port of Antwerp, de internationale liefdadigheidsorganisatie Mercy Ships die wereldwijd toegang verleent tot medische hulp in ontwikkelingslanden. Naast chirurgische ingrepen, renoveren zij ziekenhuizen en bieden zij opleidingen aan medische professionals aan. Mercy Ships heeft zo sinds 1978 ruim 2,56 miljoen mensen kunnen helpen, mede dankzij een team van vele vrijwilligers die dagelijks mee aan boord stappen van de Africa Mercy, het grootste private ziekenhuisschip ter wereld.

Mercy Ships

Ruim 5 miljard mensen missen wereldwijd toegang tot veilige en betaalbare chirurgie. Het doel van Mercy Ships is iedereen toegang verlenen tot de nodige gezondheidszorg. Zij steunen ontwikkelingslanden door het bouwen en renoveren van lokale ziekenhuizen en het voorzien van trainingen aan artsen, verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers. De landen waar zijn hun diensten verlenen, behoren tot de armste in de wereld volgens de Human Development Index van de Verenigde Naties. De focus ligt op landen uit Sub-Sahara-Afrika. Maar liefst 93% van de bevolking mist er veilige, betaalbare en tijdige gezondheidszorg.

Van korte dagtochten tussen de Rupel en de Schelde naar zeiltochten over de hele Noord- en Oostzee, de T/S Rupel neemt u mee in zijn rijkelijk stukje geschiedenis! vzw De Rupel is een educatief en sociaal project rond maritieme traditie, erfgoed en ontdekking. Men helpt bouwen aan de persoonlijkheid van probleemjongeren en leert hen een aantal vaardigheden waarmee ze aan de slag kunnen op de arbeidsmarkt. Het schip maakt ook korte therapeutische tochten met mensen met een mentale of fysieke beperking.

Het zeilschip is oorspronkelijk een initiatief van vzw de Steenschuit die langdurig werklozen een traject aanbood naar re-integratie in de arbeidsmarkt. Later nam VDAB het schip over om in te zetten voor promotie van interimactiviteiten. Vanaf 2018 is de T/S Rupel in eigendom van vzw De Rupel en dient het voor sociale en educatieve doeleinden. TS staat voor Training Ship, een internationale registratie van schepen die aan “sail training” doen.

Bezoekers trokken het voorbije weekend naar ‘Watt’s Next’ aan het Havenhuis in Antwerpen. Wie meer wilde weten over hoe de Antwerpse haven, Wind aan de Stroom en partner Vleemo werken aan de groene energie van morgen kon dit ontdekken op de interactieve tentoonstelling 'Watt's Next?' op 23 en 24 maart. Men kreeg de unieke kans om via Virtual Reality een windturbine te beklimmen tot in de gondel en wieken en kon aan boord stappen van de Hydroville, de passagiersboot op waterstof van de Antwerpse rederij CMB. Ook de Energy Observer meerde voor een week aan in het Kattendijkdok, dit is het eerste vaartuig ter wereld op waterstof, aangemaakt uit zeewater en geproduceerd met de energie van 130 m² zonnepanelen en 2 windturbines.

Van fossiele brandstoffen naar groene energie

Het bezoek van de Energy Observer zette energietransitie in de schijnwerpers. Eenvoudig gezegd: de overgang van energie die we halen uit olie, gas, steenkool en andere fossiele brandstoffen naar duurzame, groene energie uit onder meer zon, wind en water. Het doel: evolueren naar een wereld arm aan COen fijnstof. Port of Antwerp speelt daarin een belangrijke rol. Als knooppunt van water- en snelwegen, spoorlijnen en pijpleidingen wordt er energie ingevoerd, geproduceerd, opgeslagen, uitgevoerd en verdeeld. Nieuwe, alternatieve energiebronnen worden er getest. Een mogelijke sleutel? Waterstof als energiebron voor de toekomst is een belangrijke schakel in de toekomst van Port of Antwerp.

Wil je meer weten over hoe de Antwerpse haven, Wind aan de Stroom en partner Vleemo werken aan de groene energie van morgen? Kom dit dan ontdekken op de interactieve tentoonstelling 'Watt's Next?' op 23 en 24 maart aan het Havenhuis! Je krijgt de unieke kans om via Virtual Reality een windturbine te beklimmen tot in de gondel en wieken en je kan aan boord stappen van de Hydroville, de passagiersboot op waterstof van de Antwerpse rederij CMB. Neem ook zeker eens een kijkje op de Energy Observer, deze meert dan aan in het Kattendijkdok en is het eerste vaartuig ter wereld op waterstof. Aangemaakt uit zeewater en geproduceerd met de energie van 130 m² zonnepanelen en 2 windturbines.

Van fossiele brandstoffen naar groene energie

Het bezoek van de Energy Observer zet energietransitie in de schijnwerpers. Eenvoudig gezegd: de overgang van energie die we halen uit olie, gas, steenkool en andere fossiele brandstoffen naar duurzame, groene energie uit onder meer zon, wind en water. Het doel: evolueren naar een wereld arm aan COen fijnstof. Port of Antwerp speelt daarin een belangrijke rol. Als knooppunt van water- en snelwegen, spoorlijnen en pijpleidingen wordt er energie ingevoerd, geproduceerd, opgeslagen, uitgevoerd en verdeeld. Nieuwe, alternatieve energiebronnen worden er getest. Een mogelijke sleutel? Waterstof als energiebron voor de toekomst is een belangrijke schakel in de toekomst van Port of Antwerp.