In de 4de Havenspecial, van het Voka-magazine Ondernemers editie Antwerpen-Waasland, vind je op pagina 37 een exclusief interview terug met onze CEO Giovanni Vercammen:

20211125_VOKA_Havenspecial_Wind_is_een_enorme_groeimarkt.png

Vervolg energietransitie in de Antwerpse haven op de Linker-Scheldeoever: acht bijkomende windturbines, eerste twee op de DEME site te Zwijndrecht ingehuldigd.                          

Dag van de Wind 2021 49

Het vermogen aan windenergie in de haven van Antwerpen groeit gestaag verder met de bouw van 8 nieuwe windturbines op de Linker-Scheldeoever. Vandaag zijn de eerste twee nieuwe windturbines van Wind aan de Stroom op de site van DEME te Zwijndrecht reeds operationeel en feestelijk ingehuldigd in aanwezigheid van Vlaams minister-president Jan Jambon, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, eerste gedeputeerde bij Provincie Antwerpen Luk Lemmens en de Voorzitter van het Havenbedrijf Antwerpen, tevens Schepen van de Haven Annick De Ridder. Weer een stap in de goede richting naar een koolstofarmere wereldhaven! Deze feestelijkheid vond tevens plaats op Internationale Dag van de Wind

Bekijk hier de foto's!

 

DVDW.JPG

Op 15 juni wordt wereldwijd de Dag van de Wind gevierd. In Vlaanderen willen we bij deze gelegenheid de 30.000 coöperanten van de vele windprojecten in de kijker zetten. Zij zijn de ambassadeurs van windenergie in Vlaanderen.

De leden van VWEA, de Vlaamse Windenergie Associatie, leveren heel wat inspanningen om de omwonenden van een windpark te betrekken bij de bouw, ontwikkeling en uitbating van dit windpark.

De belangrijkste behoefte daarbij is goede informatie: mensen willen weten hoe dit werkt, hoe dat nu zit met geluid en slagschaduw. Deze informatie op een degelijke en toegankelijke manier verschaffen is cruciaal voor het draagvlak van windenergie in Vlaanderen. Daartoe levert de windenergiesector een bijzonder grote inspanning.

Daarnaast worden door de VWEA leden diverse modellen van financiële participatie in een windpark aangeboden. In Vlaanderen hebben zowat 30.000 personen hier al op ingetekend.

“Goed geïnformeerde mensen, die overtuigd zijn van de reële voordelen van windenergie en mensen die hierin financieel participeren zijn echte ambassadeurs voor windenergie”, stelt Bart Bode, directeur van VWEA. “Zij overtuigen vaak vrienden, kennissen en buren om mee te doen aan informatiemomenten of deelname in een financieel participatiemodel en zorgen zo voor een verbreding van het lokale draagvlak.

Jaar na jaar blijkt ook uit de bevraging door de overheid, met name van het Vlaams Energie en Klimaatagentschap, dat een grote meerderheid van de Vlamingen voorstander is van windenergie, ook in hun buurt. Slechts een kleine minderheid is echt tegen nieuwe windparken.

“Wij willen ter gelegenheid van de Dag van de Wind onze 30.000 coöperanten van harte bedanken voor de stem die ze geven aan windenergie in Vlaanderen”, stelt VWEA. We zijn hen bijzonder dankbaar voor hun positieve houding en de grote betrokkenheid die zij betonen bij windenergie in Vlaanderen.

VWEA hoopt dan ook dat de beleidsverantwoordelijken het voorbeeld van de 30.000 ambassadeurs volgen en mee het lokale draagvlak verder uitbouwen.

Perscontact: Bart Bode, Directeur VWEA            Tel. 0485 522 947 | Email:

 

VWEA.jpg

De Vlaamse Windenergie Associatie ijvert voor een gedragen ontwikkeling van windenergie in Vlaanderen. VWEA verenigt de actoren in de windenergiesector (studiebureaus, projectontwikkelaars, windparkuitbaters en de toeleveringsindustrie) en is het aanspreekpunt voor de overheid en bedrijven met interesse in windenergie. VWEA is een onderdeel van de koepelorganisatie ODE (Organisatie Duurzame Energie).

artikel.jpg

Aan de vooravond van de Dag van de Wind herinneren de Belgische federaties voor hernieuwbare energie (EDORA, ODE en BOP) er graag aan dat bijna 20% van de elektriciteit die vandaag in België wordt verbruikt, afkomstig is van wind- of fotovoltaïsche zonne-energie installaties. Met bijna 11 GW aan geïnstalleerde wind- en fotovoltaïsche zonne-energiecapaciteit tegen eind 2020 is België goed op weg naar een duurzame energietransitie. In 2030 moeten zon en wind echter 40 tot 50 % van de elektriciteitsvoorziening van het land dekken. De gewestelijke en federale regeringen rekenen op een groei van deze sectoren in lijn met hun doelstellingen. Dit is noodzakelijk om een antwoord te bieden aan de Belgische klimaat- en energie-uitdagingen, maar het is ook een enorme uitdaging en een ongekende kans voor ons land. Daarom is het wel nodig om een aantal beperkingen op de ontwikkeling van deze hernieuwbare-energiesectoren op te heffen.

Eind 2020 rapporteerden de Belgische federaties,  actief in energietransitie en hernieuwbare energie technologieën, een geïnstalleerd windvermogen van meer dan 4.700 MW (waarvan 2.262 MW op zee) en een geïnstalleerd PV-vermogen van meer dan 6.000 MWp, samen goed voor een elektriciteitsproductie van ongeveer 20% voor heel België. Rekening houdend met de politieke akkoorden tussen de gewestelijke en federale regeringen, zal dit aandeel in 2030 meer dan 40% bedragen. De recente verhogingen van de Belgische en Europese klimaatdoelstellingen, gekoppeld aan de economische dynamiek van deze twee sectoren, leiden ertoe dat in 2030 bijna de helft van onze elektriciteitsvoorziening afkomstig is van wind- en fotovoltaïsche zonne-energie.

Feiten en cijfers over windenergie in Vlaanderen 

Unsplash / Gonz DDL (CC0)
Hoeveel kost een windturbine anno 2021 en hoeveel brengt hij de eigenaar op?
Unsplash / Gonz DDL (CC0)
 

In Vlaanderen staan vandaag 573 windturbines op het land. In de Belgische Noordzee staan er nog eens 399. Maar hoeveel kost het om een gemiddelde windmolen te bouwen en uit te baten? Hoeveel kan eraan verdiend worden en hoeveel subsidies krijgt de eigenaar ervoor? Wat is het verschil tussen een windmolen op het land en één op de zee?

Allereerst: hoeveel windmolens zijn er in Vlaanderen en in de Belgische Noordzee?

In Vlaanderen staan op dit moment 573 windturbines op het land, samen goed voor een vermogen van 1.361 megawatt. Oost-Vlaanderen is koploper met 192 turbines, gevolgd door Antwerpen (138), Limburg (124), West-Vlaanderen (94) en Vlaams-Brabant (25).

Aantal windmolens in Vlaanderen (2021)

Tabel.JPG
Bron: Vlaams Windenergie Agentschap, januari 2021