De afgelopen twee herfst- en winterperiodes waren bijzonder gunstig voor de productie van elektriciteit op basis van windenergie. Vorig jaar overtrof de productie in oktober het recordpeil van maart 2019. Met een nog hogere capaciteit is de kans reëel dat de windturbines straks opnieuw een ongezien hoge hoeveelheid stroom produceren.

De recordproducties van onze windmolenparken sneuvelen aan de lopende band. Na de piek in oktober 2019 was er opnieuw een overschrijding in december 2019, gevolgd door een nieuwe stijging in februari en maart 2020. Dat het zo hard gaat, valt deels toe te schrijven aan de hoge windsnelheden. De wind blies volgens het klimatologisch overzicht van het KMI vorig jaar in oktober 3,8 meter per seconde, wat meer dan tien procent hoger ligt dan het twintigjarige gemiddelde.

Op drie na grootste productie

Daarnaast breidt de capaciteit ook voortdurend uit. Nagenoeg elk jaar is onze zee een nieuw windmolenpark rijker. Met de installatie van Northwester 2 in mei bereikte België (volgens het Belgian Offshore Platform) 1.775 megawatt geïnstalleerd vermogen. Dat maakt van ons land de op drie na grootste offshore windenergie producent ter wereld. We moeten in dat lijstje enkel nog de duimen leggen voor het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en China.

Een kleine kanttekening: per inwoner bedraagt de capaciteit in China slechts 0,005 kilowatt, tegenover 0,156 kW in België. Denemarken doet het met 0,296 kilowatt nog beter. De komst van SeaMade, het grootste windmolenpark in het Belgische deel van de Noordzee, zal onze productie binnenkort nog versterken. Het ziet er met andere woorden naar uit we de huidige records binnenkort opnieuw zullen verpulveren.

Waar komt jouw windenergie vandaan?

De Vlaamse energieregulator VREG biedt met de herkomstvergelijker een handige tool om te controleren waar uw stroom precies vandaan komt. U verneemt er niet enkel hoe die is opgewekt, maar ook of dat lokaal gebeurt, dan wel of de stroom afkomstig is uit het buitenland.

Een reden waarom veel mensen nog steeds huiverig staan ten opzichte van groene energie is dat ze – foutief – denken dat dat automatisch duurder is. Het omgekeerde is zelfs waar. Een snelle steekproef die we hier op 1 oktober uitvoerden, leert ons dat groene energie niet noodzakelijk duurder is dan energie uit fossiele brandstoffen. Meer zelfs: de twee goedkoopste vaste contracten op de markt waren toen honderd procent groen. Let wel op: ook bij de ‘groene’ energieleveranciers kan het prijsverschil tussen de duurste en de goedkoopste aardig oplopen, en doet u er dus goed aan om regelmatig na te gaan of uw contract wel nog zo goedkoop is.

Bron: mijnenergie.be

ANTWERPEN – De 55 windturbines die momenteel de skyline van de Antwerpse haven vormgeven, krijgen binnenkort het gezelschap van 13 bijkomende exemplaren. Het gaat om 5 turbines van Vleemo nv op Rechteroever en 8 extra turbines van Wind aan de Stroom nv op de Linkerscheldeoever.

Op Rechteroever werd de bouw van 4 van de 5 geplande windturbines, die op het Albertdok komen te staan, eerder dit jaar al opgestart. 3 daarvan zullen dit jaar nog operationeel zijn. De 5de komt er begin volgend jaar aan, ter vervanging van de meer dan 10 jaar oude windturbine aan de Van Cauwelaertsluis.

Op Linkeroever plant Wind aan de Stroom nv de 8 windturbines tegen eind 2022 te bouwen. Voor 6 ervan wordt gemikt op midden 2021. Daarvoor werd onlangs reeds gestart met de voorbereidende werken. 2 daarvan komen op de site van Deme te staan en worden zo de eerste grootschalige windturbines op het grondgebied van Zwijndrecht. Deze zullen tegen juni volgend jaar operationeel zijn.

“Al deze nieuwe windturbines zullen samen goed zijn voor ongeveer 45 MW aan extra geïnstalleerd vermogen in de Antwerpse haven. Samen zullen ze groene stroom produceren dat equivalent staat aan het jaarlijks gemiddeld verbruik van meer dan 30.000 gezinnen. De windturbines zullen samen ook jaarlijks ruim 50.000 ton aan CO2-uitstoot vermijden. Opnieuw een mooie bijdrage aan de vele klimaatdoelstellingen”, klinkt het bij aandeelhouder Aspiravi.

Bron

Wind aan de Stroom heeft reeds 21 windturbines operationeel op de Linkerscheldeoever van de haven van Antwerpen. Momenteel zijn er nog 8 bijkomende turbines in bestelling en/of aanbouw voor oplevering in 2021-2022. Twee daarvan zullen op de site van DEME in Zwijndrecht geplaatst worden. Het worden meteen de eerste grootschalige windturbines op het grondgebied van Zwijndrecht.

In Vlaanderen leveren windturbines nu reeds een groeiende en duurzame bijdrage in de jaarlijkse stroomproductie van ons land. Meer nog: de Vlaamse windenergiesector wil de komende jaren minstens één miljard euro investeren in de economische relance, op voorwaarde dat de investeringszekerheid voldoende gegarandeerd blijft.

De Vlaamse windenergiesector, verenigd in VWEA, voorziet om over de komende 10 jaar minstens één miljard euro te investeren. Dit komt overeen met een jaarlijkse groei van 100 MW aan geïnstalleerd vermogen. Dit gaat zowel over nieuwe windparken als over het geleidelijk vervangen van windturbines die einde levensduur zijn. Deze ambitie sluit perfect aan bij de doelstelling die de Vlaamse regering in haar regeerakkoord heeft neergeschreven.