Op 7 december 2016 bereikte Wind aan de Stroom ‘financial close’ met Triodos Bank België voor de bouw van 5 bijkomende windturbines op de linker Scheldeoever van de haven van Antwerpen.  Momenteel heeft Wind aan de Stroom reeds sinds één jaar 16 turbines operationeel in hetzelfde gebied.

Tevens werd er een turnkey overeenkomst getekend met Enercon GmbH uit Aurich, Duitsland voor de bouw en het onderhoud van deze turbines.

Het betreft 3.0 MW turbines van de allernieuwste generatie met een rotordiameter van 115 m op een ashoogte van 135 m. De masten worden hybride uitgevoerd wat betekent dat het onderste deel uit beton bestaat en de top uit staal. Voor de betonnen delen kiest Enercon er ook resoluut voor om deze per schip aan te voeren rechtstreeks op de kade van bestemming. 

Vier van de vijf turbines komen ten westen van de recentelijk geopende Kieldrechtsluis op thans nog deels braakliggende terreinen. Kortelings zullen deze omliggende terreinen echter via concessies van het Havenbedrijf Antwerpen operationeel geëxploiteerd worden.

De bouw van de turbines zal reeds starten in januari 2017 en de oplevering is voorzien in oktober van hetzelfde jaar. Wind aan de Stroom en Triodos werden voor het behalen van deze transactie uiterst efficiënt begeleid door het advocatenkantoor Stibbe nv.

Wind aan de Stroom voorziet in mei 2017 ook deel te nemen aan de ‘Open Wervendag’. Zo biedt het de mogelijkheid aan het grote publiek en de bedrijven uit de Waaslandhaven om van dichtbij een kijkje te komen nemen naar het verloop van het bouwproject dat groene energie zal leveren voor ongeveer 12.000 gezinnen in het Waasland.