Sinds september 2015 is het windturbinepark Wind aan de Stroom actief op de linkeroever van de Schelde te Antwerpen. Vijftien turbines staan onder meer op de terreinen van Luik Natie in Kallo. Deze plaatsing, die onder meer om windtechnische redenen bepaald is, brengt nog een extra voordeel op: Luik Natie beschikt over een aantal diepvriesmagazijnen, die de windstroom goed kunnen gebruiken.

Samen met distributienetbeheerder Eandis werd de sturing van de windturbines zo opgesteld dat ze de opgewekte groene stroom kunnen bufferen: bij een hoog aanbod van windenergie wordt de temperatuur in de diepvriesmagazijnen verlaagd van – 21 graden naar -25 graden. Bij een minder hoog aanbod kan de temperatuur weer stijgen naar -21 graden.

Voor het opslagbedrijf Luik Natie betekent deze slimme aansturing van een windturbine niet alleen de mogelijkheid om stilaan volledig op groene stroom te draaien, maar ook een besparing van naar schatting 40% op de energiefactuur. Die besparing laat Luik Natie toe om nieuwe investeringen te doen. Zo zal de capaciteit van de diepvriesmagazijnen verdrievoudigen en komen er 25 extra jobs bij.

Ook voor distributienetbeheerder Eandis betekent het slim aansturen van elektriciteit een besparing. Het project laat toe om de stroom, de spanning en de temperatuur in de kabels permanent te sturen, zodat meer windturbines op dezelfde kabels kunnen aangesloten worden. Dit betekent een besparing op de dure klassieke elektriciteitskabels en – cabines.

Naast het economische luik zorgt slim aansturen van elektriciteit dus ook voor het vermijden van pieken, die het net zwaar belasten en op momenten van overaanbod voor problemen kunnen zorgen. Het zijn net die pieken waarvoor vaak grote investeringen nodig zijn om deze te kunnen opvangen. Door de opslag in de koelmagazijnen, wordt dit vermeden.

Voor kleine en middelgrote bedrijven kunnen diverse vormen van opslag en vraagsturing een betekenisvolle besparing opleveren. Binnen het IWT SAVE (Slim Aansturen van Elektriciteit) wordt een quick scan uitgewerkt, waarmee vrij snel kan ingeschat worden wat een dergelijke ingreep kan opleveren voor de elektriciteitsfactuur van een bedrijf. Nog interessanter daarbij is de vraag of het bedrijf over een eigen energieopwekking beschikt. Naast windturbines zijn bijvoorbeeld ook fotovoltaïsche zonne-installaties aangewezen om – in interactie met vraagsturing en opslag – een aanzienlijke meerwaarde te bieden voor de bedrijfsvoering.