Dit jaar werden er in Vlaanderen 55 nieuwe windturbines gebouwd, in vermogen is dit een aangroei van 204 MW. Het totaal aantal operationele windturbines in Vlaanderen bedraagt nu 672 met een totaal vermogen van 1748,6 MW. Windenergie draagt meer en meer bij tot lokale stroomproductie, die ons minder afhankelijk maken van buitenlandse gebeurtenissen, stelt de Vlaamse energiesector.

In 2022 zijn er 55 windturbines bijgebouwd in Vlaanderen, met een bijkomend  geïnstalleerd vermogen van 204 MW, zodat het totaal vermogen aan windenergie in Vlaanderen nu 1748,6 MW[1] bedraagt.

In deze tijden is het belangrijk om de lokale stroomproductie verder uit te bouwen en zo mee te werken aan onze energie- en klimaatdoelen, stelt Bart Bode, directeur van VWEA, het windplatform van ODE.

Europa dringt aan op een versnelde uitbouw van lokale groene energieproductie, zodat we minder afhankelijk worden van de extreme schommelingen op de wereldmarkt. “Windenergie draagt in zeer grote mate bij om de energietransitie hier bij ons snel waar te maken en betaalbaar te houden”, stelt Bart Bode. De sector is reeds bezig om de bijkomende doelstellingen mee te realiseren en rekent op de nodige beleidsomkadering hiervoor. “Vlottere beroepsprocedures, een stabiel juridisch kader en het bestuderen van meer ruimtelijke mogelijkheden zijn noodzakelijk om de verdere aangroei van windenergie in Vlaanderen te  garanderen.”

Het Windplan 2025 van de Vlaamse regering voorziet ook in repowering – het vervangen van oude windturbines door nieuwe, meer krachtige windturbines die meer groene stroom produceren. “Dit jaar is een aantal windturbines gebouwd in gebieden waar die eerst werden afgebroken”, meldt VWEA. Maar het merendeel van die repowering zal pas na 2025 gebeuren, wanneer windturbines 20 jaar of meer gedraaid hebben. “We stellen vast dat bij repowering de vergunningsprocedure minstens even lang duurt als voor nieuwe projecten, en dat zou volgens de Europese richtlijnen veel sneller moeten kunnen”, aldus Bart Bode.

Aangroei per provincie

In Limburg werden er dit jaar 17 windturbines (64 MW) bijgebouwd, in de provincies Antwerpen (54 MW) en Oost-Vlaanderen (69 MW) kwamen er telkens 16 windturbines bij. In West-Vlaanderen kwamen er 4 nieuwe windturbines (11 MW) op het net, terwijl in Vlaams-Brabant er 2 windturbines (7 MW) werden geïnstalleerd.

Installaties per provincie

 2022121 VWEA persbericht Tabel

Grafiek.JPG

Contact: Bart Bode, Directeur VWEA  |  Tel. 0485 522 947  |  bart.bode@ode.be

[1] Dit is het totaal netto vermogen eind 2022, rekening houdend met de windturbines die in het verleden werden afgebroken en later zullen vervangen worden.