De NV Wind aan de Stroom is in de Waaslandhaven gestart met funderingswerken voor wat het grootste windmolenpark van ons land moet worden. In eerste instantie komen er vijftien turbines. Die zullen groene stroom leveren voor 35.000 gezinnen. Op termijn wordt dat aantal opgetrokken tot een vijftigtal.

De voorbereiding zijn zeven jaar geleden al gestart. De studie nam heel wat tijd in beslag omdat veel parameters zoals het effect van de slagschaduw, de aanwezigheid van hoogspanningslijnen en risicovolle bedrijven en de vliegroutes naar Deurne in kaart gebracht moesten worden. Daarna waren akkoorden nodig met de havenbedrijven op wier terrein de windmolens konden komen. “We zijn nu gestart met het eerste deel van de grote werken. Het gaat om vijftien windturbines van elk drie Megawatt, voldoende om 35.000 gezinnen van groene stroom te voorzien”, zegt Giovanni Vercammen, directeur van Wind aan de Stroom. 

Masten 

De turbines worden op masten van 115 meter gemonteerd. De rotordiameter bedraagt 113 meter. “Met die vijftien windmolens hebben we in één klap het grootste windmolenpark op het land in België”, gaat Vercammen verder. “Vanaf mei worden de molens gebouwd en de oplevering zal voor oktober zijn. Afhankelijk van de vergunningen hopen we op termijn tussen de 40 en 50 turbines te kunnen plaatsen. We willen uiteindelijk groene stroom produceren voor een slordige 100.000 gezinnen. Een kwart van de stroom zal door de bedrijven uit de haven worden afgenomen, de rest wordt op het net gezet” 

De eerste windmolens komen bij Indaver, Van Loon, Norbert Dentressangle, DP World, Borrealis, GCS, Luiknatie, Euroports, Seaports en Tabaknatie. Aangezien er bij de havenbedrijven heel wat arbeiders rondlopen moesten de windmolenbouwers veel aandacht besteden aan de veiligheid. “We zitten hier op sites met beperkte ruimte en de combinatie met industriële en havenactiviteiten maakt van dit project een grote uitdaging”, zegt Jan Kjaersgaard van Siemens Wind Power. “Onze D3-windturbines voldoen echter aan alle eisen door hun compacte ontwerp en lage gewicht. Daarnaast worden de turbines uitgerust met ijsdetectie en een rotorverwarmingssysteem om gevaar voor vallend ijs bij koude tegen te gaan.” 

De turbines in de Waaslandhaven worden ‘slimme windmolens’. Zo zullen ze onder meer worden aangestuurd door het weerbericht. Normaal wordt bij de bouw van windturbines uitgegaan van het maximale vermogen van de molens, om zo windpieken op te kunnen vangen. Dat vergt echter extra investeringen, in zwaardere kabels en nieuwe elektriciteitscabines. Voor het eerst in Vlaanderen gaat Eandis nu de windmolens uitrusten met een slimme aansturing. “Als er veel wind wordt voorspeld, kunnen we aan grote stroomverbruikers uit de haven vragen meer stroom te verbruiken om zo de windpiek op te vangen. Dat kan door bijvoorbeeld extra koelinstallaties in te schakelen”, zegt woordvoerder Simon Van Wymeersch. “Verder zullen we continu de stroom meten. Wordt die te hoog, dan worden de wieken uit de wind gezet om het vermogen te doen dalen.”