De windturbines die in 2015 op de Antwerpse linkeroever worden geïnstalleerd, worden 'slimme windmolens'. Zo zullen ze onder meer worden aangestuurd door het weerbericht. Distributienetbeheerder Eandis wil zo de kosten van het nettarief onder controle houden en zorgen voor een snelle aansluiting.

Normaal wordt bij de bouw van windturbines uitgegaan van het maximale vermogen van de molens, om zo windpieken op te kunnen vangen. Dat vergt echter extra investeringen, in zwaardere kabels en nieuwe elektriciteitscabines. Voor het eerst in Vlaanderen gaat Eandis nu de windmolens uitrusten met een slimme aansturing. 

Zo zullen de eerste zes molens die voor 2015 gepland zijn op linkeroever uitgerust worden met slimme elektronica. Concreet zal Eandis de stroom in de kabels van de molens meten. Wordt die te hoog, dan worden de wieken uit de wind gezet om het vermogen te doen dalen. Ook de temperatuur wordt gemeten. Als de belasting en dus de temperatuur te hoog wordt, kunnen de molens ook worden aangestuurd. De derde slimme techniek, waarmee de molens in iets latere fase worden uitgerust, werkt met het weerbericht. Als er veel wind wordt voorspeld, kan Eandis aan grote stroomverbruikers uit de haven vragen meer stroom te verbruiken om zo de windpiek op te vangen. Dat kan door bijvoorbeeld extra koelinstallaties in te schakelen.

Dankzij de slimme technieken kan Eandis de nettarieven onder controle houden. "De technieken laten toe om slim om te gaan met hernieuwbare energie", aldus Eandis-woordvoerder Simon Van Wymeersch. Dinsdag werd aangekondigd dat op de Linkerscheldeoever in een eerste fase elf windturbines worden gebouwd vanaf 2015 en op termijn maximaal 55.