De bedrijven van het Logistiek Park Waasland, zullen een specifieke technologie gebruiken om hun elektriciteitsverbruik en -productie op elkaar af te stemmen. Volgens Peter Van de Putte (MLSO) is het de bedoeling dat zij een ‘energy community’ vormen.

 

Hernieuwbare energie - © Seagul Pixabay 

VIL en Flux50 hebben zopas samen met dertien bedrijven (*) het project Logigrid gelanceerd. Zij gaan de ‘smart microgrid’-technologie gebruiken om hun energieverbruik te verduurzamen, meer onafhankelijk te zijn van het net en hun investeringen te optimaliseren. Dat de meeste van hen gevestigd zijn op het Logistiek Park Waasland, is geen toeval. Het is in die zone dat binnen het project die technologie zal worden toegepast.

“Van in het begin hebben we het Logistiek Park Waasland als een duurzame zone in de markt gezet, waarbij we bedrijventerreinmanagement (BTM) inschakelen om de samenwerking tussen bedrijven te stimuleren. Wat kunnen we samen doen om duurzamer en efficiënter te werken? Bijvoorbeeld elektriciteit uitwisselen die windturbines en zonnepanelen produceren. Maar het VIL-project Logigrid gaat een flinke stap verder: het is de bedoeling dat de bedrijven hun verbruik op elkaar afstemmen om die efficiëntie en duurzaamheid te vergroten”, zegt Peter Van de Putte, directeur van MLSO.

Energiegemeenschappen

"Bedrijven kunnen samenwerken door ‘local energy communities’ te vormen. Dat zijn energiegemeenschappen waarbinnen de productie- en opslagcapaciteit worden gedeeld en het verbruik op elkaar afgestemd wordt. De ‘smart grid’-technologie zorgt voor een digitale en automatische sturing van deze samenwerking. Binnen die gemeenschappen kunnen bedrijven hun afhankelijkheid van het elektriciteitsnet beperken. Het net wordt als buffer gebruikt, waarbij maximaal wordt ingespeeld op de prijsfluctuaties in de markt", zegt Eric Verlinden, manager Transitiedomeinen bij VIL.

"VIL wil met dit project de mogelijkheden van deze technologie aantonen voor logistieke bedrijven en hun potentieel in kaart brengen. Op het Logistiek Park Waasland in Verrebroek zal men de technologie in de praktijk toepassen. De resultaten zullen dan met andere sites gedeeld worden", zegt hij.

Elektriciteit uitwisselen

“In een eerste fase worden digitale meters in elk bedrijf geplaatst om te weten wat ze afnemen en wanneer. Op basis van die gegevens zal men kijken hoe men pieken kan afvlakken door – bijvoorbeeld – elektrische heftrucks op een ander moment op te laden. In een tweede fase bekijken we niet alleen de vraag maar ook naar het aanbod. Niet door samen te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen, maar door de opgewekte energie samen te gebruiken. Zo kunnen we het logistiek park energie-autonoom maken. Als er zoals vandaag veel zon schijnt, wordt het overschot in het net geïnjecteerd. Het is veel interessanter om die samen te verbruiken”, voegt Van de Putte toe.

Volgens hem is de ultieme opzet om nog verder te gaan in de energieopwekking. “Door extra energie te produceren zouden we bijvoorbeeld op termijn lokaal waterstof kunnen aanmaken”, legt hij uit. Naar verwachting zal de vraag naar groene waterstof de komende jaren in de sector fors groeien omdat elektrische trucks met brandstofcellen op waterstof op de markt komen. Een van de bedrijven die bij Nikola tien dergelijke trucks bestelde, is Aertssen. Niet toevallig een van de deelnemers.

 

Wat het project juist inhoudt, ontdekt u hier in de reportage die Maatschappij Linkerscheldeoever maakte in het kader van de Staat van de Waaslandhaven voor bedrijven.

 

(*) De bedrijven zijn: ADPO, Aertssen, Agrityre CVBA, Colruyt Group, Engie, Fluvius, Luiknatie Coldstore, Metalon, MLSO, Quares, Snowball, Tabaknatie en Wind aan de stroom

Philippe Van Dooren