Projectontwikkelaar Wind aan de Stroom bouwt eind dit jaar vier windturbines op linkeroever. De vergunningen voor nog eens vier extra turbines zijn aangevraagd.

Wind aan de Stroom bouwt zijn netwerk uit. De Antwerp Euroterminal (AET) op de linkerscheldeoever krijgt er twee gloednieuwe windturbines bij. De derde turbine zal worden gebouwd aan de site van Transport Roosens, ten noorden van de Kallosluis. De vierde windmolen krijgt een plaats op de Euroports Terminal, ten noorden van de Hazopweg.

De windturbines zullen een ‘tiphoogte’ hebben van 200 meter en een vermogen tussen 3 en 4 megawatt. Hiermee steken ze zo'n twintig meter hoger uit dan hun voorgangers. 

Wind aan de Stroom is exclusief projectontwikkelaar voor windenergie in het havengebied op de linkerscheldeoever. Het bedrijf werkt hiervoor samen met het Havenbedrijf Antwerpen en de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO). Momenteel heeft Wind aan de Stroom 21 operationele turbines in het havengebied die stroom leveren voor het equivalent van 44.000 gezinnen.

Groene waterstof

De meeste turbines worden nog aangesloten aan het distributienet, maar er is ook groeiende interesse vanuit de bedrijvensector. “Tegenwoordig maken bedrijven steeds meer de omschakeling naar groene stroom”, zegt CEO Giovanni Vercammen van Wind aan de Stroom. “Vroeger moesten we als een messias pleiten voor windenergie. Vandaag worden we geregeld door klanten zelf benaderd om windturbines te plaatsen. Ze willen inzetten op groene stroom voor hun bedrijfsvoering en dankzij decentrale productie de kosten drukken. Sommigen denken er ook aan om met groene waterstof hun vloot van vrachtwagens te verduurzamen. Met zonnepanelen alleen kom je niet toe.”

Wind aan de Stroom mikt op een totaal van 50 turbines tegen 2025. “Het is niet onrealistisch dat we die doelstelling zullen halen”, zegt Vercammen. Ondanks de stijgende populariteit zijn er toch perikels. “Deze projecten zijn door de nabijheid van onder andere hoogspanningsleidingen, radarinstallaties, pijpleidingen, Sevesobedrijven (bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren of verwerken, red.) en de aanwezige fauna heel complex. Veel zal beslist worden door de vergunningen en het steunbeleid in Vlaanderen.”

Fauna in de industrie

Zo is er een windturbine op de Antwerp Euroterminal geweigerd door de vliegbewegingen van de grutto in het natuurgebied aan de overkant. De grutto is een bedreigde weidevogel en de nationale vogel van onze noorderburen. “Linkeroever is een vogelrichtlijngebied. We houden dit jaar dan ook een monitoringcampagne om het vlieggedrag van diverse vogelsoorten te bestuderen. Navenant de resultaten dienen we volgend jaar nieuwe aanvragen in.”

De fundering van de vier vergunde windturbines zal worden gebouwd eind 2020. De bouw en opstart wordt verwacht vanaf eind maart volgend jaar.

Momenteel zijn er nog drie omgevingsaanvragen lopende voor vier turbines: 1 extra turbine op AET, 1 op de Euroports Terminal en 2 turbines op het Logistiek Park Waasland-west (LPW-west). Op LPW is het alvast de bedoeling om stroom te leveren aan bouwbedrijf Aertssen Group, dat overweegt om groene waterstof te gebruiken.  

Julie Desmet, Flows