Op donderdag 15 juni vierde de windsector wereldwijd Dag van de Wind. In Vlaanderen rondt windenergie bovendien een belangrijke symbolisch kaap: 1000 megawatt. Om dat te vieren organiseerde de Vlaamse WindEnergie Associatie VWEA, in samenwerking met Vleemo en Wind aan de Stroom, een officieel moment in de Antwerpse Haven. Men blikte terug op het verleden, maar keek hierbij zeker ook verder richting de toekomst.

Op het Zesde Havendok in de Haven van Antwerpen kwam donderdagmiddag iedereen samen die ook maar iets te maken had met windenergie in Vlaanderen. Ministers Joke Schauvliege en Bart Tommelein tekenden present, net zoals de Antwerpse Schepenen Nabilla Ait Daoud, Claude Marinower en Rob Van de Velde. Verder waren ook exploitanten, leveranciers en andere partijen aanwezig die op één of andere manier betrokken zijn bij windenergie.

VWEA-directeur Bart Bode nam als eerste het woord en onderstreepte het belang van windturbines in Vlaanderen. "Deze 1000 MW windenergie produceren elektriciteit voor 650.000 gezinnen en vermijden de uitstoot van bijna 1,4 miljoen ton CO2 per jaar. Windenergie levert daarmee een grote bijdrage aan de binnenlandse energievoorziening en blijkt een effectief middel tegen de klimaatopwarming. De bedrijven in de Vlaamse windsector leveren bovendien een zeer belangrijke bijdrage aan de Vlaamse economie door lokale investeringen van meer dan anderhalf miljard euro en jobcreatie voor meer dan 6.000 mensen."

Ook Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein schaart zich volledig achter windenergie. “Dat we de kaap van 1.000 MW windenergie ronden is goed nieuws! Er is in Vlaanderen bovendien nog voldoende ruimte om nieuwe windturbines te bouwen: denken we maar aan havens, bedrijventerreinen, langs autowegen of nabij luchthavens. Door de technische evolutie krijgen de windmolens ook een steeds groter vermogen. En alsmaar meer burgers investeren mee. Windenergie lijkt dus in een stroomversnelling te komen en dat kan ik alleen maar toejuichen.”

Met het ronden van deze symbolische kaap wil de sector echter niet op de lauweren gaan rusten. VWEA stelt namelijk een concrete doelstelling van 2.500 MW windenergie in 2030 voorop. De Vlaamse Regering pleit op haar beurt voor 280 windturbines tegen 2020. Vleemo en Wind aan de Stroom dragen hiertoe hun steentje aardig bij aangezien zij momenteel bezig zijn met de bouw van respectievelijk acht en vier windturbines op de rechter- en linkerscheldeoever van de Haven van Antwerpen.

Hier vindt u enkele nieuwsberichten en reportages naar aanleiding van deze officiële plechtigheid:

Reportage Kanaal Z: Vlaamse windenergiesector rondt de kaap van 1.000 Megawatt

Reportage ATV: Meer windturbines op Linker- en Rechteroever

Het Laatste Nieuws (16 juni 2017): Met nieuwe windmolen nu evenveel vermogen als twee kerncentrales

Persbericht VWEA (15 juni 2017): Windenergie rondt kaap van 1000 MW