Het slimme windmolenproject in de Antwerpse haven van energiebedrijf Eandis is gelauwerd met een ‘Elite Nominatie’ van het internationale vakblad Metering & Smart Energy. Het werd voorgedragen in de categorie ‘digitale transformatie in nutsvoorzieningen’ door professor Ronnie Belmans, CEO van Energyville en directeur van de Global Smart Grids Federation. Het project krijgt nu internationale faam met een publicatie in de ‘Global Smart Energy Elites 2015’.

De ontwikkeling van slimme netten is een onderdeel van de strategie van Eandis. Ze zijn immers cruciaal om het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe ontwikkelingen in het energielandschap. Slimme netten helpen heel wat investeringen in kabels en cabines te vermijden. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de beschikbare hernieuwbare energie optimaal wordt benut.

De elektriciteits- en aardgasnetten worden ‘slim’ door ze actief meet- en aanstuurbaar te maken. Daarom bouwde Eandis de voorbije jaren aan een innovatief netwerkbeheerssysteem voor het middenspannings- en middendruknet. Daarmee kan het netwerk live worden opgevolgd en aangestuurd, wat uniek is in Europa.

Om de mogelijkheden van slimme netten ten volle te benutten, speelt Eandis een hoofdrol in heel wat onderzoeksprojecten. Eén daarvan is een onderzoeksproject met slimme windmolens in de Antwerpse haven, in samenwerking met Wind aan de Stroom, Elia, Siemens, EDF Luminus en Luik Natie Cold Stores. De eerste slimme windmolen in het project draait sinds 3 september.

Dankzij slimme technieken kon Eandis de windmolens in Antwerpen aansluiten op het bestaande elektriciteitsnet. Daardoor zijn er minder dure en tijdrovende netinvesteringen nodig, bijvoorbeeld in kabels en transformatoren. De slimme aansturing zorgt er bovendien voor dat de windmolens op elk moment zoveel mogelijk groene stroom op het net kunnen brengen, zelfs bij een defect op de netten van Eandis of Elia.

Eandis meet permanent de stroom, de spanning en – op bepaalde delen – de temperatuur in de kabels. Zo wordt er actief over gewaakt dat de fysieke limiet van de kabels niet wordt overschreden. Is er toch een abnormale situatie waarin overbelasting dreigt, dan stuurt Eandis een signaal om de wieken net genoeg uit de wind te zetten of om te zorgen voor een groter verbruik door bedrijven in de buurt. Dat proces gebeurt automatisch, zonder enige menselijke tussenkomst.

De inspanningen van Eandis voor slimme netten gingen ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbij. Zo kreeg Eandis vorig jaar een hoge score op de zogeheten ‘maturiteitsindex’ voor slimme netten van IT-gigant IBM en de Amerikaanse universiteit Carnegie Mellon. Dat betekent dat Eandis almaar meer slimme technieken omarmt en effectief integreert in haar processen.