Duurzaamheid is een dagelijkse zorg voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) en de havengemeenschap. De kernwoorden daarbij zijn People, Planet en Prosperity. Dat wil zeggen dat de haven oog heeft voor het welzijn van de mensen en hun veiligheid, dat ze als motor van de economie zich inzet om economie en ecologie te verzoenen en daarin een voortrekkersrol speelt. De haven is namelijk een grote werkgever: 60.500 mensen hebben er een job, indirect levert ze werk aan 145.000 personen. 

Maar hoe duurzaam is de haven van Antwerpen eigenlijk? Ontdek hier een aantal duurzame projecten.