Het project van Wind aan de Stroom ging ongeveer in 2007 van start. Intussen werden al aardig wat stappen gezet en heel wat turbines ingepland. Via onderstaand overzicht kunt u de huidige stand van zaken bekijken aan de hand van enkele cijfers.

Bij enkele windturbines, gelegen op de terreinen van industriële bedrijven in de haven, wordt de opgewekte groene energie rechtstreeks ter plaatse verbruikt. Tevens wordt een groot deel van het windmolenpark 'slim' aangestuurd door Eandis waardoor investeringen in netuitbreidingen worden geminimaliseerd. Hierdoor werden investeringskosten in het distributienet (ten laste van de maatschappij) deels vermeden. 

Windturbines operationeel

Geïnstalleerd vermogen (in MW)

Aantal gezinnen (jaarverbruik)