De NV Wind aan de Stroom en DP World Antwerp tekenden gisteren een overeenkomst voor de inplanting van drie windturbines. Twee van de drie turbines worden geplaatst op de containerterminal Antwerp Gateway aan de oostzijde van het Deurganckdok, een derde turbine wordt gebouwd aan het Noordelijke Insteekdok op de terminal van Global Container Services. Met de ondertekening beschikt Wind aan de Stroom al over terreincontracten voor 31 locaties en evenveel windturbines.

Eerder kreeg het al het vertrouwen van havenbedrijven Borealis, Euroports, Indaver, Luiknatie, Lumipaper, Norbert Dentressangle, Seaport Terminals, Tabaknatie, Van Loon en Van Moer. Daarnaast komt een aantal turbines op percelen in het havengebied waar nu geen bedrijven gevestigd zijn. De bevragingen en de financiering lopen intussen, wat betekent dat er in de tweede helft van 2014 gestart kan worden met de eigenlijke bouw van de turbines. "De turbines van drie Megawatt zullen voorzien zijn van de best beschikbare technologie op het vlak van veiligheid, zoals ijsdetectie, bladverwarming en slagschaduwsensoren. Ze worden bewust ook wat robuuster gemaakt om bestand te zijn tegen de zwaarste stormen", zegt directeur Giovanni Vercammen.

Duurzaamheid is een dagelijkse zorg voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) en de havengemeenschap. De kernwoorden daarbij zijn People, Planet en Prosperity. Dat wil zeggen dat de haven oog heeft voor het welzijn van de mensen en hun veiligheid, dat ze als motor van de economie zich inzet om economie en ecologie te verzoenen en daarin een voortrekkersrol speelt. De haven is namelijk een grote werkgever: 60.500 mensen hebben er een job, indirect levert ze werk aan 145.000 personen. 

Maar hoe duurzaam is de haven van Antwerpen eigenlijk? Ontdek hier een aantal duurzame projecten. 

In Ossendrecht, vlak bij Zandvliet, komt het windpark Kabeljauwbeek. Vijf windmolens vullen het vijftigtal windturbines aan die in de buurt draaien. Intussen komt er schot in de plannen om ook op de Antwerpse Linkeroever een park van 55 windturbines te bouwen. 

Lees hieronder het volledige artikel:

Het Nieuwsblad (13 september 2013): Nieuwe windmolens gepland

In het kader van de geplande bouw van uiteindelijk 55 windturbines op de Antwerpse Linkerscheldeoever zijn de vergunningen voor de bouw van de eerste turbines uitgereikt aan de NV Wind aan de Stroom, de publieke projectvennootschap die voor het project werd opgericht. Dat meldt het Antwerpse Havenbedrijf.

Ook de bevragingen voor de windturbinebouwers en de financiering zijn momenteel lopende, wat volgens het Havenbedrijf betekent dat de bouw van de eerste acht turbines in de tweede helft van 2014 kan beginnen.

De scheurtjes die tien maanden geleden ontdekt werden in kernreactoren in Doel en Tihange, riepen veel vragen op over de veiligheid van onze nucleaire industrie. Vandaag mogen de kernreactoren van kernwaakhond FANC weer worden opgestart.

Om te onderstrepen dat de toestand opnieuw veilig is, stelde FANC-directeur Jan Ben in De Morgen: "Men is de haven van Antwerpen aan het volzetten met windmolens en daar ligt chemische industrie naast. Als daar een accident gebeurt, een wiekbreuk bijvoorbeeld: dat is een guillotine. Als die ergens door een chloorleiding gaat, dan is dat van een grotere orde dan wat er in de kerncentrale van Doel kan gebeuren. Windmolens zijn gevaarlijker dan kerncentrales." Een straffe uitspraak, maar klopt ze ook?