In de haven van Antwerpen start volgend jaar een innovatief onderzoeksproject naar slimme technieken om windturbines zo efficiënt mogelijk aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Daarbij wordt vooral gemikt op een zo snel mogelijke aansluiting, tegen een zo laag mogelijke maatschappelijke kost.

Wind aan de Stroom, de projectvennootschap voor de ontwikkeling van windenergie in het Linkerscheldeoever-havengebied, energiedistributiebedrijf Eandis en transportnetbeheerder Elia slaan de handen in elkaar. Zes van de nieuw te bouwen windturbines uit de eerste fase van dit windproject in de haven van Antwerpen worden al in 2015 betrokken in de proef. 

DP World, de tweede belangrijkste terminaluitbater in de Antwerpse haven, zal drie windmolens aan het Deurganckdok plaatsen. Daarmee zijn er al elf bedrijven die samen 31 windmolens plannen op Linkeroever. Vanaf volgend jaar komen er ook extra windmolens op Rechteroever.

De komende jaren moeten er op Linkeroever 55 windmolens komen, die elektriciteit kunnen leveren aan zo'n 100.000 doorsneegezinnen van drie personen. Daarmee zou het windmolenpark op Linkeroever het grootste Vlaamse groenestroomproject aan land moeten worden. DP World Antwerp heeft nu een contract getekend om drie van die 55 windmolens op zijn concessie te laten bouwen. Het gaat om twee windmolens op de containerterminal aan de oostzijde van het Deurganckdok aan de Schelde en een windmolen aan het Noordelijke Insteekdok aan de terminal van Global Container Services. 

De NV Wind aan de Stroom en DP World Antwerp tekenden gisteren een overeenkomst voor de inplanting van drie windturbines. Twee van de drie turbines worden geplaatst op de containerterminal Antwerp Gateway aan de oostzijde van het Deurganckdok, een derde turbine wordt gebouwd aan het Noordelijke Insteekdok op de terminal van Global Container Services. Met de ondertekening beschikt Wind aan de Stroom al over terreincontracten voor 31 locaties en evenveel windturbines.

Eerder kreeg het al het vertrouwen van havenbedrijven Borealis, Euroports, Indaver, Luiknatie, Lumipaper, Norbert Dentressangle, Seaport Terminals, Tabaknatie, Van Loon en Van Moer. Daarnaast komt een aantal turbines op percelen in het havengebied waar nu geen bedrijven gevestigd zijn. De bevragingen en de financiering lopen intussen, wat betekent dat er in de tweede helft van 2014 gestart kan worden met de eigenlijke bouw van de turbines. "De turbines van drie Megawatt zullen voorzien zijn van de best beschikbare technologie op het vlak van veiligheid, zoals ijsdetectie, bladverwarming en slagschaduwsensoren. Ze worden bewust ook wat robuuster gemaakt om bestand te zijn tegen de zwaarste stormen", zegt directeur Giovanni Vercammen.

Duurzaamheid is een dagelijkse zorg voor het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) en de havengemeenschap. De kernwoorden daarbij zijn People, Planet en Prosperity. Dat wil zeggen dat de haven oog heeft voor het welzijn van de mensen en hun veiligheid, dat ze als motor van de economie zich inzet om economie en ecologie te verzoenen en daarin een voortrekkersrol speelt. De haven is namelijk een grote werkgever: 60.500 mensen hebben er een job, indirect levert ze werk aan 145.000 personen. 

Maar hoe duurzaam is de haven van Antwerpen eigenlijk? Ontdek hier een aantal duurzame projecten. 

In Ossendrecht, vlak bij Zandvliet, komt het windpark Kabeljauwbeek. Vijf windmolens vullen het vijftigtal windturbines aan die in de buurt draaien. Intussen komt er schot in de plannen om ook op de Antwerpse Linkeroever een park van 55 windturbines te bouwen. 

Lees hieronder het volledige artikel:

Het Nieuwsblad (13 september 2013): Nieuwe windmolens gepland