De windturbines die in 2015 op de Antwerpse linkeroever worden geïnstalleerd, worden 'slimme windmolens'. Zo zullen ze onder meer worden aangestuurd door het weerbericht. Distributienetbeheerder Eandis wil zo de kosten van het nettarief onder controle houden en zorgen voor een snelle aansluiting.

Normaal wordt bij de bouw van windturbines uitgegaan van het maximale vermogen van de molens, om zo windpieken op te kunnen vangen. Dat vergt echter extra investeringen, in zwaardere kabels en nieuwe elektriciteitscabines. Voor het eerst in Vlaanderen gaat Eandis nu de windmolens uitrusten met een slimme aansturing. 

Wind aan de Stroom besliste recent om de bouw van de eerste fase van haar windproject in de haven van Antwerpen toe te wijzen aan Siemens nv. KBC zal instaan voor de vreemd vermogen financiering van het project. Wind aan de Stroom nv is een projectvennootschap, gevormd door een partnership van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en nv GEHA. Wind aan de Stroom staat in voor de graduele windontwikkeling van de Linkerscheldeoever van de haven van Antwerpen.

Siemens Energy heeft een order in de wacht gesleept voor de bouw van de eerste windturbines voor het Wind aan de Stroom-project. In een eerste fase zullen 11 windturbines worden gebouwd, mogelijks nog uitgebreid naar 17. De levering van de eerste componenten gaat begin 2015 van start en de installatie van de turbines is gepland voor de zomer van 2015. Het is het eerste windenergie-order voor Siemens in België.

In de haven van Antwerpen start volgend jaar een innovatief onderzoeksproject naar slimme technieken om windturbines zo efficiënt mogelijk aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Daarbij wordt vooral gemikt op een zo snel mogelijke aansluiting, tegen een zo laag mogelijke maatschappelijke kost.

Wind aan de Stroom, de projectvennootschap voor de ontwikkeling van windenergie in het Linkerscheldeoever-havengebied, energiedistributiebedrijf Eandis en transportnetbeheerder Elia slaan de handen in elkaar. Zes van de nieuw te bouwen windturbines uit de eerste fase van dit windproject in de haven van Antwerpen worden al in 2015 betrokken in de proef. 

DP World, de tweede belangrijkste terminaluitbater in de Antwerpse haven, zal drie windmolens aan het Deurganckdok plaatsen. Daarmee zijn er al elf bedrijven die samen 31 windmolens plannen op Linkeroever. Vanaf volgend jaar komen er ook extra windmolens op Rechteroever.

De komende jaren moeten er op Linkeroever 55 windmolens komen, die elektriciteit kunnen leveren aan zo'n 100.000 doorsneegezinnen van drie personen. Daarmee zou het windmolenpark op Linkeroever het grootste Vlaamse groenestroomproject aan land moeten worden. DP World Antwerp heeft nu een contract getekend om drie van die 55 windmolens op zijn concessie te laten bouwen. Het gaat om twee windmolens op de containerterminal aan de oostzijde van het Deurganckdok aan de Schelde en een windmolen aan het Noordelijke Insteekdok aan de terminal van Global Container Services. 

De NV Wind aan de Stroom en DP World Antwerp tekenden gisteren een overeenkomst voor de inplanting van drie windturbines. Twee van de drie turbines worden geplaatst op de containerterminal Antwerp Gateway aan de oostzijde van het Deurganckdok, een derde turbine wordt gebouwd aan het Noordelijke Insteekdok op de terminal van Global Container Services. Met de ondertekening beschikt Wind aan de Stroom al over terreincontracten voor 31 locaties en evenveel windturbines.

Eerder kreeg het al het vertrouwen van havenbedrijven Borealis, Euroports, Indaver, Luiknatie, Lumipaper, Norbert Dentressangle, Seaport Terminals, Tabaknatie, Van Loon en Van Moer. Daarnaast komt een aantal turbines op percelen in het havengebied waar nu geen bedrijven gevestigd zijn. De bevragingen en de financiering lopen intussen, wat betekent dat er in de tweede helft van 2014 gestart kan worden met de eigenlijke bouw van de turbines. "De turbines van drie Megawatt zullen voorzien zijn van de best beschikbare technologie op het vlak van veiligheid, zoals ijsdetectie, bladverwarming en slagschaduwsensoren. Ze worden bewust ook wat robuuster gemaakt om bestand te zijn tegen de zwaarste stormen", zegt directeur Giovanni Vercammen.