In de Antwerpse haven wordt gestart met de bouw van het grootste onshore windmolenpark van België. Op termijn staat nog een groter windmolenproject in de haven op stapel.

Het startschot voor de bouw van wat het grootste windturbinepark van België op land moet worden, wordt zondag gegeven door de schepen van de Haven van Antwerpen Marc Van Peel, de burgemeester van Beveren Marc Van de Vijver en de Vlaamse minister voor Energie Annemie Turtelboom. Op tal van locaties op de linkeroever in Antwerpen liggen al funderingen waarin de volgende maanden 115 meter hoge pylonen worden geplaatst waarop 15 windturbines van elk 3 MW komen. Die moeten vanaf oktober jaarlijks 120.000MWh produceren, voldoende om 35.000 gezinnen van groene stroom te voorzien. Op termijn - de timing is 2020- komen op de linkeroever 40 à 50 windturbines.

De NV Wind aan de Stroom is in de Waaslandhaven gestart met funderingswerken voor wat het grootste windmolenpark van ons land moet worden. In eerste instantie komen er vijftien turbines. Die zullen groene stroom leveren voor 35.000 gezinnen. Op termijn wordt dat aantal opgetrokken tot een vijftigtal.

De voorbereiding zijn zeven jaar geleden al gestart. De studie nam heel wat tijd in beslag omdat veel parameters zoals het effect van de slagschaduw, de aanwezigheid van hoogspanningslijnen en risicovolle bedrijven en de vliegroutes naar Deurne in kaart gebracht moesten worden. Daarna waren akkoorden nodig met de havenbedrijven op wier terrein de windmolens konden komen. “We zijn nu gestart met het eerste deel van de grote werken. Het gaat om vijftien windturbines van elk drie Megawatt, voldoende om 35.000 gezinnen van groene stroom te voorzien”, zegt Giovanni Vercammen, directeur van Wind aan de Stroom. 

Wind aan de Stroom, de publieke projectvennootschap van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen , MLSO (Maatschappij voor het Haven-, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied) en Geha nv, heeft beslist de levering van de turbines voor de Antwerpse linkeroever te gunnen aan het Duitse Siemens.

Wind aan de Stroom staat in voor de ontwikkeling van alles wat met windenergie te maken heeft op de Linkerscheldeoever van de Antwerpse haven. In een eerste stadium gaat het om 11 windturbines, met de optie van uitbreiding tot 17 stuks. De levering van de eerste onderdelen is gepland voor begin 2015, de eigenlijke installatie volgt in de zomer van 2015. 

De windturbines die in 2015 op de Antwerpse linkeroever worden geïnstalleerd, worden 'slimme windmolens'. Zo zullen ze onder meer worden aangestuurd door het weerbericht. Distributienetbeheerder Eandis wil zo de kosten van het nettarief onder controle houden en zorgen voor een snelle aansluiting.

Normaal wordt bij de bouw van windturbines uitgegaan van het maximale vermogen van de molens, om zo windpieken op te kunnen vangen. Dat vergt echter extra investeringen, in zwaardere kabels en nieuwe elektriciteitscabines. Voor het eerst in Vlaanderen gaat Eandis nu de windmolens uitrusten met een slimme aansturing. 

Wind aan de Stroom besliste recent om de bouw van de eerste fase van haar windproject in de haven van Antwerpen toe te wijzen aan Siemens nv. KBC zal instaan voor de vreemd vermogen financiering van het project. Wind aan de Stroom nv is een projectvennootschap, gevormd door een partnership van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Maatschappij Linkerscheldeoever en nv GEHA. Wind aan de Stroom staat in voor de graduele windontwikkeling van de Linkerscheldeoever van de haven van Antwerpen.

Siemens Energy heeft een order in de wacht gesleept voor de bouw van de eerste windturbines voor het Wind aan de Stroom-project. In een eerste fase zullen 11 windturbines worden gebouwd, mogelijks nog uitgebreid naar 17. De levering van de eerste componenten gaat begin 2015 van start en de installatie van de turbines is gepland voor de zomer van 2015. Het is het eerste windenergie-order voor Siemens in België.