85 NIEUWE WINDTURBINES IN 2015: EEN VERTEKEND BEELD VAN DE EVOLUTIE IN DE SECTOR IN VLAANDEREN. 

VWEA bezorgd over het uitblijven van een resultaatgericht beleid en het gebrek aan meer investeringszekerheid.

In 2015 werden in Vlaanderen 85 nieuwe windturbines gebouwd, samen goed voor 205,4 MW. Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt nu 808,4 MW, t.o.v. 603 MW eind 2014. Van die 85 werden er 15 gebouwd door Wind aan de Stroom.

Het slimme windmolenproject in de Antwerpse haven van energiebedrijf Eandis is gelauwerd met een ‘Elite Nominatie’ van het internationale vakblad Metering & Smart Energy. Het werd voorgedragen in de categorie ‘digitale transformatie in nutsvoorzieningen’ door professor Ronnie Belmans, CEO van Energyville en directeur van de Global Smart Grids Federation. Het project krijgt nu internationale faam met een publicatie in de ‘Global Smart Energy Elites 2015’.

De ontwikkeling van slimme netten is een onderdeel van de strategie van Eandis. Ze zijn immers cruciaal om het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe ontwikkelingen in het energielandschap. Slimme netten helpen heel wat investeringen in kabels en cabines te vermijden. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de beschikbare hernieuwbare energie optimaal wordt benut.

Op donderdag 3 september 2015 werd, in aanwezigheid van minister Annemie Turtelboom, de eerste SLIMME windmolen van Wind aan de Stroom officieel ingehuldigd op het terrein van Luiknatie te Kallo. Hiervoor werkte Wind aan de Stroom nauw samen met Eandis, Elia, Siemens, Luiknatie en GEA.

Hieronder vindt u de verschenen krantenartikels, een reportage van TV Oost en enkele foto's van het persmoment.

De NV Wind aan de Stroom heeft haar eerste slimme windturbines klaar in de Waaslandhaven. Tegen oktober leveren de eerste vijftien turbines stroom voor 35.000 gezinnen, in wat het grootste windmolenpark van het land moet worden.

Met de plaatsing van de eerste slimme windturbine bij Luiknatie in Kallo eerder deze maand, begon Wind aan de Stroom met de realisatie van het grootste windmolenpark van het land. “Ondertussen werd er ook een turbine opgebouwd op de terreinen van Borealis Kallo en zijn we volop bezig met de opbouw van een turbine naast de nieuwe Deurganckdoksluis”, maakt Giovanni Vercammen, directeur van Wind aan de Stroom, de eerste balans op. “In totaal komen er in eerste instantie vijftien windturbines in de Waaslandhaven, op het terrein van verschillende bedrijven. De bouwwerken lopen nog tot eind september”, zegt de directeur.

Bij Katoen Natie zijn gisteren de eerste lading gondels en wieken gelost voor de bouw van het nieuwe windmolenpark in de Waaslandhaven. In een eerste fase komen er 15 windmolens.

Eind vorig jaar werd gestart met de voorbereidende funderingswerken voor de bouw van deze turbines, sinds kort staan er enkele mastdelen recht. Nu de rest van de onderdelen wordt aangevoerd, zal de eerste volledige windturbine, op het terrein van Luiknatie, midden juli klaar zijn.