Op woensdag 27 juni 2018 produceerde de windturbine die door Wind aan de Stroom gebouwd wordt op het terrein van Lumipaper voor de eerste maal elektriciteit. De bouw van deze turbine zorgde ineens voor een nieuw record bij W@DS.

Het startschot voor de bouw van de windturbine werd pas begin december 2017 gegeven. Begin juni werd de kraan van 650 ton gemonteerd om de toren op te bouwen en op 6 juni werd er effectief gestart met de opbouw van de mast. Exact drie weken later, op 27 juni 2018 produceerde de turbine al haar eerste Megawatt uur. Het verwezenlijken van dit project binnen amper zeven maanden is een record voor Wind aan de Stroom. 

Lumipaper, de eigenaar van het terrein waar de turbine gebouwd werd, maakte een collage waarin de opbouw stap voor stap te volgen is. Bekijk deze collage hier

Op 15 juni werd wereldwijd de Dag van de Wind gevierd. Ook in Vlaanderen is er reden tot feest: de 510 Vlaamse windturbines leveren reeds een kwart van het jaarlijkse stroomverbruik van de Vlaamse gezinnen. Naar aanleiding van deze feestdag zette Wind aan de Stroom een werf open.

Van deze 510 turbines worden er momenteel twintig uitgebaat door WIND AAN DE STROOM op de Linkerscheldeover. Partnerbedrijf VLEEMO baat er ook nog eens dertig uit op de Rechterscheldeoever in de Haven van Antwerpen. Daarbij zijn er nog vijf in opbouw, wat maakt dat deze 55 windturbines samen in de Antwerpse Haven tegen het einde van 2018 stroom kunnen leveren aan 110.999 gezinnen.

Op de Dag van de Wind hebben de havenbedrijven uit de buurt van drie windturbines de kans gekregen om bij een hapje en een drankje een kijkje te komen nemen in één van deze mastodonten van bijna 200 meter hoog. Op de Rechterscheldeoever waren dit afgewerkte turbines, in de Waaslandhaven werden de buren uitgenodigd om een kijkje te nemen bij een turbine in opbouw. 

Op 15 juni wordt wereldwijd de Dag van de Wind gevierd. Ook in Vlaanderen is er reden tot feest: de Vlaamse windturbines leveren reeds een kwart van het jaarlijkse stroomverbruik van de Vlaamse gezinnen.

Begin dit jaar tellen we in Vlaanderen 510 windturbines, goed voor een totaal vermogen van 1150 MW. Jaarlijks produceren deze turbines de hoeveelheid groene stroom die gelijk staat aan het gemiddeld jaarverbruik van een kwart van de Vlaamse gezinnen.

De Vlaamse windenergiesector VWEA rekent op een verdere aangroei van de windparken op land. “We moeten binnen 10 jaar meer dan de helft van de Vlaamse gezinnen van groene stroom kunnen voorzien, alleen al met windenergie op land”, stelt Bart Bode, directeur van VWEA. Gezien nieuwe windturbines een groter vermogen hebben, kan dit sneller gaan dan de voorbije jaren. “We rekenen daarvoor verder op een ambitieus beleid dat de hindernissen voor de energietransitie wegwerkt en op een positieve ingesteldheid van lokale besturen om het beslist Vlaams beleid mee uit te dragen”, aldus VWEA.

Op woensdag 30 en donderdag 31 mei zakte een delegatie van Wind aan de Stroom, samen met een afvaardiging van partnerbedrijf Vleemo, af naar Aurich en omstreken in Duitsland. Daar bezochten ze enkele fabrieken van turbineleverancier Enercon.

Wind aan de Stroom en Vleemo exploiteren momenteel samen vijftig windturbines op de Linker- en Rechterscheldeoever van de Haven van Antwerpen. Het merendeel van deze turbines zijn van fabrikant Enercon. Tijdens de bouwfase komen de verschillende onderdelen apart aan en worden ze ter plaatse zorgvuldig met elkaar verbonden. Maar hoe worden deze onderdelen gemaakt? Om hierop een antwoord te krijgen, trok een delegatie van beide bedrijven naar het noorden van Duitsland, waar verschillende fabrieken van Enercon zijn gevestigd.

De eerste stop was in het Energie-, Bildungs- und Erlebniszentrum (EEZ) of het bezoekerscentrum met enkele interactieve opstellingen over windenergie en waar onder meer een volledige gondel stond opgesteld ter inkijk. In dit gebouw gaf Enercon een presentatie over de huidige stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen van het bedrijf.

Zeg windmolens en je denkt meteen aan Nederland. Maar qua moderne windenergie, gewonnen op land, doet Vlaanderen het beter dan onze noorderburen. Dat blijkt uit recente cijfers. "Er staan nu 503 windturbines in Vlaanderen, goed voor een vermogen van 1.136 Megawatt", zegt Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld). Uit een overzicht per gemeente blijkt dat Wind aan de Stroom hierin een belangrijk aandeel heeft.

"We steken Nederland voorbij wat het geïnstalleerd vermogen per vierkante kilometer betreft: met 83 kilowatt/km2 staan we op de derde plaats, na Duitsland (140 kW/km2) en Denemarken (99). Voor zonnepanelen blijven we op twee, na Malta en vóór Duitsland. Er zijn nog heel wat inspanningen nodig voor de energieomslag, maar we mogen gerust wat trotser zijn op wat we al bereikt hebben."