In aanwezigheid van minister-president Bourgeois werd op donderdag 30 juni 2016 op het stadhuis van Antwerpen het officiële startschot gegeven voor het grootste windenergieproject op land in Vlaanderen. Voor dit project bouwt Vleemo, één van de participanten in Wind aan de Stroom, 19 nieuwe windturbines op de Rechteroever van de Antwerpse Haven. Deze zouden in de loop van 2017 operationeel moeten zijn.

Op de website van Vleemo vindt u enkele sfeerbeelden van het startmoment. Voor dit plechtige moment zakten verschillende journalisten af naar 't Schoon Verdiep. Onder meer in de Tijd en Gazet van Antwerpen verschenen een dag later mooie artikels. Door op onderstaande titels te klikken kan u de volledige artikels downloaden in PDF-formaat.

In the beginning of 2015, Wind Aan de Stroom started the construction of the largest Belgian onshore windfarm. Several sites within and around the Antwerp harbour area will house state-of-the-art wind turbines that are able to produce 100GWh per year once installed, providing power to 30.000 house-holds. This project is led by ‘Wind Aan De Stroom’, a consortium of both port authorities and private investors. Vleemo and Aspiravi, which are known wind farm developers within the industry, are also part of the consortium.

For the first phase of the project, 15 wind turbines have been erected and commissioned by the end of 2015 this year. Siemens Wind Power was chosen as both the supplier and contractor for the installation process of the wind turbine types SWT-3.0-113 and SWT-3.0-101 which are foreseen by the latest technology to cope with the potential risk of icing during winter season.

85 NIEUWE WINDTURBINES IN 2015: EEN VERTEKEND BEELD VAN DE EVOLUTIE IN DE SECTOR IN VLAANDEREN. 

VWEA bezorgd over het uitblijven van een resultaatgericht beleid en het gebrek aan meer investeringszekerheid.

In 2015 werden in Vlaanderen 85 nieuwe windturbines gebouwd, samen goed voor 205,4 MW. Het totaal geïnstalleerd vermogen bedraagt nu 808,4 MW, t.o.v. 603 MW eind 2014. Van die 85 werden er 15 gebouwd door Wind aan de Stroom.

Het slimme windmolenproject in de Antwerpse haven van energiebedrijf Eandis is gelauwerd met een ‘Elite Nominatie’ van het internationale vakblad Metering & Smart Energy. Het werd voorgedragen in de categorie ‘digitale transformatie in nutsvoorzieningen’ door professor Ronnie Belmans, CEO van Energyville en directeur van de Global Smart Grids Federation. Het project krijgt nu internationale faam met een publicatie in de ‘Global Smart Energy Elites 2015’.

De ontwikkeling van slimme netten is een onderdeel van de strategie van Eandis. Ze zijn immers cruciaal om het hoofd te kunnen bieden aan de nieuwe ontwikkelingen in het energielandschap. Slimme netten helpen heel wat investeringen in kabels en cabines te vermijden. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de beschikbare hernieuwbare energie optimaal wordt benut.

Op donderdag 3 september 2015 werd, in aanwezigheid van minister Annemie Turtelboom, de eerste SLIMME windmolen van Wind aan de Stroom officieel ingehuldigd op het terrein van Luiknatie te Kallo. Hiervoor werkte Wind aan de Stroom nauw samen met Eandis, Elia, Siemens, Luiknatie en GEA.

Hieronder vindt u de verschenen krantenartikels, een reportage van TV Oost en enkele foto's van het persmoment.