Voor een overzicht van de betrokken stakeholders verwijzen we naar onderstaand schema: