De NV Wind aan de Stroom en DP World Antwerp tekenden gisteren een overeenkomst voor de inplanting van drie windturbines. Twee van de drie turbines worden geplaatst op de containerterminal Antwerp Gateway aan de oostzijde van het Deurganckdok, een derde turbine wordt gebouwd aan het Noordelijke Insteekdok op de terminal van Global Container Services. Met de ondertekening beschikt Wind aan de Stroom al over terreincontracten voor 31 locaties en evenveel windturbines.

Eerder kreeg het al het vertrouwen van havenbedrijven Borealis, Euroports, Indaver, Luiknatie, Lumipaper, Norbert Dentressangle, Seaport Terminals, Tabaknatie, Van Loon en Van Moer. Daarnaast komt een aantal turbines op percelen in het havengebied waar nu geen bedrijven gevestigd zijn. De bevragingen en de financiering lopen intussen, wat betekent dat er in de tweede helft van 2014 gestart kan worden met de eigenlijke bouw van de turbines. "De turbines van drie Megawatt zullen voorzien zijn van de best beschikbare technologie op het vlak van veiligheid, zoals ijsdetectie, bladverwarming en slagschaduwsensoren. Ze worden bewust ook wat robuuster gemaakt om bestand te zijn tegen de zwaarste stormen", zegt directeur Giovanni Vercammen.

In het kader van de geplande bouw van uiteindelijk 55 windturbines op de Antwerpse Linkerscheldeoever zijn de vergunningen voor de bouw van de eerste turbines uitgereikt aan de NV Wind aan de Stroom, de publieke projectvennootschap die voor het project werd opgericht. Dat meldt het Antwerpse Havenbedrijf.

Ook de bevragingen voor de windturbinebouwers en de financiering zijn momenteel lopende, wat volgens het Havenbedrijf betekent dat de bouw van de eerste acht turbines in de tweede helft van 2014 kan beginnen.