Met een druk op de knop hebben minister Annemie Turtelboom, de Beverse burgemeester Marc Van de Vijver en de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel zondagmiddag symbolisch het startschot gegeven voor de bouw in de Waaslandhaven van wat op termijn het grootste windmolenpark op het land in België kan worden. Symbolisch want in november begonnen al de werken voor de bouw van de eerste fase, namelijk 15 molens. Op termijn zouden er dat 40 of 50 kunnen worden.

Het project wordt uitgevoerd door de NV Wind aan de Stroom waarin het Havenbedrijf voor 47 procent, de Maatschapij Linkerscheldeoever voor 28 procent en de NV Geha voor 25 procent participeert. Geha zelf is dan weer een consortium van Aspiravi, Vleemo en het Polder Investerings Fonds. Geha levert de knowhow en de ervaring. Apart is Vleemo de bouwheer van een mega-windmolenpark op de Antwerpse rechteroever. De plechtigheid had plaats in het voetbalstadion van Beveren waar overijverige stewards alleen op de hoogte bleken van de nakende match tussen Waasland-Beveren en Lokeren en niet van de plechtigheid.

In de Antwerpse haven wordt gestart met de bouw van het grootste onshore windmolenpark van België. Op termijn staat nog een groter windmolenproject in de haven op stapel.

Het startschot voor de bouw van wat het grootste windturbinepark van België op land moet worden, wordt zondag gegeven door de schepen van de Haven van Antwerpen Marc Van Peel, de burgemeester van Beveren Marc Van de Vijver en de Vlaamse minister voor Energie Annemie Turtelboom. Op tal van locaties op de linkeroever in Antwerpen liggen al funderingen waarin de volgende maanden 115 meter hoge pylonen worden geplaatst waarop 15 windturbines van elk 3 MW komen. Die moeten vanaf oktober jaarlijks 120.000MWh produceren, voldoende om 35.000 gezinnen van groene stroom te voorzien. Op termijn - de timing is 2020- komen op de linkeroever 40 à 50 windturbines.

De NV Wind aan de Stroom is in de Waaslandhaven gestart met funderingswerken voor wat het grootste windmolenpark van ons land moet worden. In eerste instantie komen er vijftien turbines. Die zullen groene stroom leveren voor 35.000 gezinnen. Op termijn wordt dat aantal opgetrokken tot een vijftigtal.

De voorbereiding zijn zeven jaar geleden al gestart. De studie nam heel wat tijd in beslag omdat veel parameters zoals het effect van de slagschaduw, de aanwezigheid van hoogspanningslijnen en risicovolle bedrijven en de vliegroutes naar Deurne in kaart gebracht moesten worden. Daarna waren akkoorden nodig met de havenbedrijven op wier terrein de windmolens konden komen. “We zijn nu gestart met het eerste deel van de grote werken. Het gaat om vijftien windturbines van elk drie Megawatt, voldoende om 35.000 gezinnen van groene stroom te voorzien”, zegt Giovanni Vercammen, directeur van Wind aan de Stroom. 

DP World, de tweede belangrijkste terminaluitbater in de Antwerpse haven, zal drie windmolens aan het Deurganckdok plaatsen. Daarmee zijn er al elf bedrijven die samen 31 windmolens plannen op Linkeroever. Vanaf volgend jaar komen er ook extra windmolens op Rechteroever.

De komende jaren moeten er op Linkeroever 55 windmolens komen, die elektriciteit kunnen leveren aan zo'n 100.000 doorsneegezinnen van drie personen. Daarmee zou het windmolenpark op Linkeroever het grootste Vlaamse groenestroomproject aan land moeten worden. DP World Antwerp heeft nu een contract getekend om drie van die 55 windmolens op zijn concessie te laten bouwen. Het gaat om twee windmolens op de containerterminal aan de oostzijde van het Deurganckdok aan de Schelde en een windmolen aan het Noordelijke Insteekdok aan de terminal van Global Container Services.