W@S in de media

DP World, de tweede belangrijkste terminaluitbater in de Antwerpse haven, zal drie windmolens aan het Deurganckdok plaatsen. Daarmee zijn er al elf bedrijven die samen 31 windmolens plannen op Linkeroever. Vanaf volgend jaar komen er ook extra windmolens op Rechteroever.

De komende jaren moeten er op Linkeroever 55 windmolens komen, die elektriciteit kunnen leveren aan zo'n 100.000 doorsneegezinnen van drie personen. Daarmee zou het windmolenpark op Linkeroever het grootste Vlaamse groenestroomproject aan land moeten worden. DP World Antwerp heeft nu een contract getekend om drie van die 55 windmolens op zijn concessie te laten bouwen. Het gaat om twee windmolens op de containerterminal aan de oostzijde van het Deurganckdok aan de Schelde en een windmolen aan het Noordelijke Insteekdok aan de terminal van Global Container Services. 

De NV Wind aan de Stroom en DP World Antwerp tekenden gisteren een overeenkomst voor de inplanting van drie windturbines. Twee van de drie turbines worden geplaatst op de containerterminal Antwerp Gateway aan de oostzijde van het Deurganckdok, een derde turbine wordt gebouwd aan het Noordelijke Insteekdok op de terminal van Global Container Services. Met de ondertekening beschikt Wind aan de Stroom al over terreincontracten voor 31 locaties en evenveel windturbines.

Eerder kreeg het al het vertrouwen van havenbedrijven Borealis, Euroports, Indaver, Luiknatie, Lumipaper, Norbert Dentressangle, Seaport Terminals, Tabaknatie, Van Loon en Van Moer. Daarnaast komt een aantal turbines op percelen in het havengebied waar nu geen bedrijven gevestigd zijn. De bevragingen en de financiering lopen intussen, wat betekent dat er in de tweede helft van 2014 gestart kan worden met de eigenlijke bouw van de turbines. "De turbines van drie Megawatt zullen voorzien zijn van de best beschikbare technologie op het vlak van veiligheid, zoals ijsdetectie, bladverwarming en slagschaduwsensoren. Ze worden bewust ook wat robuuster gemaakt om bestand te zijn tegen de zwaarste stormen", zegt directeur Giovanni Vercammen.

In het kader van de geplande bouw van uiteindelijk 55 windturbines op de Antwerpse Linkerscheldeoever zijn de vergunningen voor de bouw van de eerste turbines uitgereikt aan de NV Wind aan de Stroom, de publieke projectvennootschap die voor het project werd opgericht. Dat meldt het Antwerpse Havenbedrijf.

Ook de bevragingen voor de windturbinebouwers en de financiering zijn momenteel lopende, wat volgens het Havenbedrijf betekent dat de bouw van de eerste acht turbines in de tweede helft van 2014 kan beginnen.