Wind aan de Stroom heeft reeds 21 windturbines operationeel op de Linkerscheldeoever van de haven van Antwerpen. Momenteel zijn er nog 8 bijkomende turbines in bestelling en/of aanbouw voor oplevering in 2021-2022. Twee daarvan zullen op de site van DEME in Zwijndrecht geplaatst worden. Het worden meteen de eerste grootschalige windturbines op het grondgebied van Zwijndrecht.

“Wie vandaag langs de Scheldedijk in Zwijndrecht rijdt, merkt dat DEME reeds een kleine windturbine op zijn bedrijfssite heeft staan. Deze kleine windturbine van 100 kW draait er al enkele jaren, zonder enige omgevingsimpact. Gezien het energieverbruik van DEME vele malen hoger ligt dan het geïnstalleerde vermogen van deze windturbine en de aanwezige zonnepanelen, startte DEME in 2017 in nauw overleg met diverse stakeholders, zelf de studies op ter ontwikkeling van twee grootschalige windturbines op haar site”, weet Boudewijn Vlegels, voorzitter van MLSO.  

“Het plaatsen van die windturbines past volledig in het ambitieuze klimaatplan van DEME om volledig klimaatneutraal te worden en de CO2-uitstoot terug te dringen, en zo bij te dragen aan de noodzakelijke energietransitie en de Europese doelstellingen om de elektriciteitsproductie uit duurzame bronnen te halen. In 2018 leverde toenmalig Minister voor Omgeving, Joke Schauvliege, hiervoor de omgevingsvergunning. Medio 2019 zocht en vond DEME een samenwerking met Wind aan de Stroom voor de bouw en exploitatie van deze windturbines.”, vervolgt Filip Vandeputte bij DEME.

“De windturbines worden naar verwachting opgeleverd in maart 2021. Het zijn Enercon E-115 turbines met een rotordiameter van bijna 116 meter en een ashoogte van 92 meter. Hierdoor komt het hoogste punt van de wiek op maximaal 150 meter, een beperking die opgelegd wordt door de luchthavenautoriteiten ten gevolge van de nabijheid van de luchthaven van Antwerpen. De turbines hebben een geïnstalleerd vermogen van 3,5 MW per windturbine. Samen zorgen ze voor een jaarlijkse productie van 15.000 MWh, goed voor het equivalent van het verbruik van 4.285 gezinnen!”, aldus Giovanni Vercammen, directeur Wind aan de Stroom. “Alle windturbines van Wind aan de Stroom zijn voorzien van automatische stillegmodules voor slagschaduw en ijsdetectie. Ze zijn bovendien uitgerust met actieve bladverwarming om ongecontroleerde ijsval in de winter te vermijden.”

Gemeente Zwijndrecht heeft van in het begin haar volledige medewerking aan het project gegeven en is dan ook verheugd de eerste grootschalige windturbines op haar grondgebied (eindelijk) te kunnen verwelkomen. “Gezien de ligging aan de Schelde zijn de locaties ver verwijderd van de dorpskernen, zodat er ook geen impact zal zijn op de bevolking.”, geeft Kris Herremans, gemeenteraadslid in Zwijndrecht aan.

Eerste 2 grootschalige windturbines Wind aan de Stroom op grondgebied Zwijndrecht komen op site DEME (MLSO, 1 september 2020) 

Nieuwe windturbines in het havengebied van Zwijndrecht (Gemeente Zwijndrecht, 1 september 2020)

Nieuwe windturbines voor Zwijndrecht op komst (KMO Insider, 2 september 2020)

Wind aan de Stroom bouwt twee grote windturbines op DEME-site (VOKA, 1 september 2020)