Distributienetbeheerder Fluvius realiseert een technische primeur bij Katoen Natie in Kallo. Twee windturbines leveren er nu rechtstreeks stroom aan de site van de logistiekspeler, die nu 70% van zijn energiebehoefte duurzaam invult.

 

Windenergie bij Katoen Natie - © Fluvius

Kort samengevat komt het hierop neer: twee windturbines van Wind aan de Stroom worden rechtstreeks gekoppeld aan de elektriciteitscabine van de logistieke site van Katoen Natie in Kallo. Gecombineerd met de al aanwezige zonnepanelen, haalde Katoen Natie in december 2019 bijna 70% van zijn elektriciteit uit lokale hernieuwbare energiebronnen.

De site in Kallo vraagt een vermogen van 4 MW aan elektriciteit. Een deel van dat verbruik wordt rechtstreeks opgevangen door een grote installatie zonnepanelen van 4 MWp (megawattpiek) op de site. Maar die kan maar een deel van het volledige verbruik opvangen en is niet beschikbaar als de zon niet schijnt.

Daarom wou Katoen Natie ook windenergie inschakelen, om zijn elektriciteitsbehoefte maximaal in te vullen met groene, hernieuwbare energie. Het bedrijf keek daarvoor naar twee windturbines op zijn havenconcessie in Kallo, die eigendom zijn van windparkbeheerder Wind aan de Stroom. De twee windturbines kunnen samen op vol vermogen 6,4 MWp elektriciteit leveren. En daarmee kan Katoen Natie zijn verbruik maximaal in evenwicht brengen met de groene stroomproductie ter plaatse. 

Fluvius stuurt rechtstreeks aan

Eenvoudig is dat niet. Er zijn verschillende technische uitdagingen. De twee windturbines zijn aangesloten op een 30 kV-net, terwijl de site van Katoen Natie werkt op een ander net met een spanning van 15 kV (kilovolt). Daarom schakelde Katoen Natie de hulp in van Fluvius. Fluvius koppelde de bedrijfscabine van Katoen Natie met een van zijn hoofdstations op linkeroever. Katoen Natie investeerde daarnaast in twee grote transformatoren op de site die de windturbinespanning op 30 kV kunnen omzetten naar 15 kV. Zo kan Katoen Natie wel rechtstreeks windenergie afnemen van de twee windturbines van Wind aan de Stroom. Vanuit zijn centrale controlecentra kan Fluvius de cabine van Katoen Natie rechtstreeks meten en aansturen.  Het is de eerste keer dat Fluvius zo’n systeem van een ‘slimme’ klantencabine toepast.

Aan de bron 

"Katoen Natie investeerde fors in de aanpassing van zijn installaties en de plaatsing van transformatoren, maar we kunnen die investering al na enkele jaren terugverdienen omdat we rechtstreeks windenergie kunnen kopen van Wind aan de Stroom," zegt Kurt Dupon, directeur van de Katoen Natie-site in Kallo. "Bovendien is het een zeer belangrijke stap voorwaarts om onze doelstellingen rond duurzaamheid te halen."

Michiel Leen, Fluvius

Fluvius sluit site Katoen Natie rechtstreeks aan op windturbine (Flows, 21 februari 2020)

Technische primeur voor windenergie bij Katoen Natie (Energienieuws, 21 februari 2020)