Vlaamse Havendag 2023

Op zondag 7 mei 2023 openden heel wat Vlaamse havenbedrijven hun deuren voor het publiek, ook Wind aan de Stroom deed mee:

500 GVG 20230507 0719 500

 

Bedankingsmoment bij AET

Ruim 10.000 gezinnen worden voorzien van groene stroom door de 3 nieuwe ENERCON windturbines op de site van AET! De drie turbines besparen samen zo’n 5.700 ton CO2 en de hoogste windturbine is bijna 200 meter. Op vrijdag 2 september 2022 bedankten we alle AET-collega’s met een hapje en drankje:

Inhuldiging bij Euroports

Inhuldiging windturbine 4G en 4H bij Euroports

In de stralende zon, op woensdag 29 juni, mochten we de collega’s van Euroports voorzien van een hapje en drankje ter gelegenheid van de inhuldiging van onze twee nieuwe windturbines. Momenteel draaien er 3 operationele Wind aan de Stroom windturbines op hun site in de Waaslandhaven, goed voor de groene stroomvoorziening van 7.100 gezinnen!

Hieronder enkele leuke sfeerbeelden:

Inhuldiging bij Euroports

RED-team oefening bij DEME

Jaarlijks vindt er een evacuatieoefening van het RED-team van Hulpverleningszone Waasland plaats op één van onze windturbines. In 2022 is de oefening doorgegaan bij DEME Group op de linkeroever van Port of Antwerp-Bruges. De oefening bestond uit 2 gedeelten waarbij in een eerste fase een slachtoffer uit de rotor werd geëvacueerd tot in de gondel. Vervolgens stond een tweede team in voor de evacuatie vanuit de gondel tot op de grond.

De jaarlijkse oefeningen met het hoogtereddingsteam, in samenwerking met Aspiravi, vinden al plaats sinds de bouw van de eerste turbines op linkeroever. Door deze positieve en constructieve basis werd er met de bouw van de nieuwe EP3 turbines van ENERCON dan ook in samenwerking met de turbinefabrikant een realistische scenario voorbereid en uitgewerkt. De oefening is vlot en veilig verlopen en leverde een pak nuttige informatie op voor zowel de mensen van het RED-team als voor de personen die werkzaam zijn in de turbine. Via onderstaande foto krijgt u een aantal spectaculaire beelden te zien van de oefening:

Inhuldiging bij Euroports

 

Bezoek Port of Antwerp bij Euroports

Op vrijdag 15 april 2022 brachten een twintigtal collega’s van de Port of Antwerp een bezoek aan de laatste werf bij Euroports van windturbine 4H. Het bezoek gebeurde onder coördinatie van Tanja Vervaet van Port of Antwerp en een deskundig woordje uitleg van Wouter De Backer van Aspiravi en Marnik van Dessel van Wind aan de Stroom.

U kan enkele foto's van het bezoekmoment bekijken door onderstaande foto aan te klikken:

Dag van de Wind 2021 49

Dag van de Wind 2021

Op 15 juni 2021 was het Internationale Dag van de Wind en dat hebben we gevierd op de Linker-Scheldeoever van Antwerpen! Samen met Vlaams minister-president Jan Jambon, Vlaams minister van Mobiliteit & Openbare Werken Lydia Peeters, Antwerps havenschepen Annick De Ridder en eerste gedeputeerde Provincie Antwerpen Luk Lemmens werden onze twee nieuwe windturbines van elks 3,5 MW, en samen goed voor 4000 gezinnen, ingehuldigd op de site van DEME. Bekijk hier onze fotoreportage:

Dag van de Wind 2021 49

 

Bouwfase 3: 2020-2022

In oktober 2020 vond de officiële start plaats van de bouw van 8 bijkomende Enercon turbines. Deze zijn geplaatst op de sites van: DEME, AET, Euroports en Transport Roossens.

Voorbereiding

Bij de start van deze bouwfase wordt op elke site de werfzone met werfhekken afgebakend en waar nodig de asfalt en onderfundering verwijderd. Daarna worden de heivlakken aangelegd, vanop dewelke de heimachine de heipalen in de grond zal heien.

Eind oktober 2020 zijn bij DEME tevens de kabelwerken gestart, deze verbinden de windturbines via elektriciteitscabines met het middenspanningsnet.

Heiwerkzaamheden

In de herfst van 2020 gingen de heiwerkzaamheden op de site van DEME van start. De heipalen zijn onderdeel van de fundering die de windturbine in de ondergrond verankert. Op deze locatie worden 30 heipalen met een diameter van 51 cm en een lengte van 23m in gewapend beton gegoten. De helft hiervan zit verticaal in de grond en de andere helft staat onder een kleine hoek naar buiten gericht. Zodra alle heipalen gegoten zijn, wordt het heivlak weggegraven en kan er gestart worden met de bouw van het funderingsblok waarin de stalen wapening van de bovenste meter van de heipalen geïntegreerd zit.

Fundering

De fundering uit gewapend beton heeft een diameter van 18,8m. Het neemt twee weken in beslag om alle betonwapening op de juiste plaats te krijgen. Na het bekisten werd de beton van het funderingsblok gestort. Hierna werd de bouwput rondom de fundering weer aangevuld. Vooraleer de montage van de turbineonderdelen kan beginnen, moet minstens een maand gewacht worden zodat de beton voldoende is uitgehard.

Transport

Omwille van de afmetingen van de turbineonderdelen, gebeurt de aanlevering ervan ’s nachts. Met uitzonderlijk transport werden in het voorjaar van 2021 de nacelle, de onderdelen van stator en rotor en vier stalen, buisvormige elementen naar de site van turbine ZW01 bij DEME vervoerd. De vier buisvormige elementen zullen samen de 92m hoge toren van de windturbine vormen.

Montage

Voor de montage van de grote turbineonderdelen is de windsnelheid cruciaal. Om veiligheidsredenen kan enkel gehesen worden indien de windsnelheid voldoende laag is. Des te hoger er gehesen wordt, des te lager de maximaal toegelaten windsnelheid. Om een wiek te kunnen hijsen moet het quasi windstil zijn.

Eind februari 2021 werd het het eerste mastsegment gehesen en in maart ging de laatste wiek de lucht in.

Aansluitend gaan de elektrische werken van start. De middenspanningskabels worden binnengebracht in de turbine en de elektrische apparatuur wordt verder geïnstalleerd. Daarna volgen de nodige testen en keuringen en gaat de energieproductie van start!

Via dit album kan u de bouw maandelijks opvolgen:

 

Afkoelingsweek

We legden enkele beelden van onze operationele windturbines en de funderingswerken bij DEME vast tijdens de winterprik, van een afkoelingsweek gesproken!
U vindt de sfeerbeelden terug door onderstaande foto aan te klikken:

 

 

Wind aan de Stroom op de Antwerp Port Epic

Wind aan de Stroom is jaarlijks aanwezig op de Antwerp Port Epic, de strafste wielerwedstrijd van Vlaanderen! De haven wordt op haar mooist in beeld gebracht tijdens de live-uitzending, met commentaar van Danny Deckers, op alle regionale televisiezenders in België. Hieronder ziet u Wind aan de Stroom en de Leeuw van Vlaanderen, Johan Museeuw, samen op de foto:

 

Verhuis Siemens windturbine

Op dinsdag 9 april 2019 werd een drie jaar oude Siemens windturbine verhuisd van de site van Borealis naar die van Saint-Gobain. Een primeur in België dankzij een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen: Borealis, Group GTS, Van Moer Logistics, Saint Gobain, Siemens Gamesa, Fairwind, Groep Dufour, Willemen Infra, ATS Groep, Nido en een super coördinatie door GEHA!

'Watt's Next?' 2019

Op 23 en 24 maart 2019 trokken bezoekers naar de interactieve tentoonstelling 'Watt's Next?' aan het Havenhuis in Antwerpen. Men kon er ontdekken hoe de Antwerpse haven, Wind aan de Stroom en partner Vleemo werken aan de groene energie van morgen: 

Waasland-Beveren tegen Moeskroen: 1-2

Wind aan de Stroom sponsorde op 24 november 2018 voor de gelegenheid de wedstrijdbal. Voor de aftrap kon het rekenen op de gulheid van de Sint en de vakbekwaamheid van een lokale legende ‘Jean Marie Pfaff’ die met zijn Beveren vele titels kon meenemen naar het land van Waas. Helaas hebben beide ‘wijze’ mannen het tij niet kunnen doen keren en verliest de thuisploeg nipt van Moeskroen waar het in de heenronde op verplaatsing wel van kon winnen. Hier vindt u enkele sfeerfoto's terug:

Luchtfoto's

Op geregelde tijdstippen worden er luchtfoto's gemaakt van de Antwerpse Haven. Deze foto's geven een prachtige kijk op het volledige windmolenpark op de Linkerscheldeoever vanuit de lucht. Zowel de Siemens-turbines uit de eerste als de Enercon-machines uit tweede Bouwfase zijn te herkennen. Bekijk ze via onderstaande miniatuur:

Bezoekdag buurtbedrijven

Op vrijdag 9 juni 2017 stelde Wind aan de Stroom een werf open en werden de omliggende bedrijven uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. De tweede bouwfase was al een tijdje bezig en op dat moment lagen enkele onderdelen beneden te wachten om gehesen te worden. Bekijk enkele impressies hier:

Herbeleef de eerste bouwfase

Via onderstaande miniatuur kan U het eerste bouwtraject nog eens opnieuw beleven: